Oferty pracy

Praca: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Siemiatycze
Ogłoszenie o naborze Nr 135493

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym,
- stanowisko jest usytuowane na parterze budynku bez windy; budynek poza częścią parterową nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Zakres zadań

 • kierowanie pracą Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracownikiem kancelarii tajnej,
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,
 • opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie postępowań sprawdzających wobec policjantów i pracowników Komendy oraz kandydatów do pracy w Komendzie, a także kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie dokumentacji m.in. rejestru akt postępowań sprawdzających, rejestru zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, rejestru wydanych poświadczeń bezpieczeństwa i inne,
 • prowadzenie szkoleń funkcjonariuszom i pracownikom tut. KPP w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz udzielanie instruktażu w tym zakresie,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań ze stanu ochrony informacji niejawnych,
 • pełnienie funkcji inspektora danych osobowych (RODO, DODO),
 • wprowadzanie danych do systemu SWOP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość pracy kancelaryjno – biurowej,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Znajomość obsługi komputera, programów pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Główny specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-04-12

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-04-11

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-03-29

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

Data publikacji: dzisiaj

WG PROGRAMU STAŻU Wymagania konieczne: Wykształcenie: gimnazjalne Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
Lokalizacja: podlaskie, Puńsk

Data publikacji: wczoraj

W/G ZAKRESU Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Lokalizacja: podlaskie, Mielniki

Data publikacji: wczoraj

Produkcja i konfekcjonowanie sera, pakowanie Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Lokalizacja: podlaskie, Augustów

Data publikacji: wczoraj

dbanie o ład i porządek w obiekcie i wokół, wymiana pościeli, sprzątanie łazienek, kuchni itp Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne