Oferty pracy

Praca: Podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Podinspektor ds. bieżącego utrzymania dróg
Miejsce pracy: Łomża
Numer: StPr/20/1066
OBOWIĄZKI:
Przygotowanie do zatwierdzenia treści opinii i uzgodnień w zakresie dróg gminnych dotyczących:a) Dokumentacji technicznychb) Projektów Organizacji Ruchuc) Porozumień w zakresie korzystania z dróg gminnych przez inwestorów innych niż gminaPrace utrzymaniowe i remonty drogowe:a) Planowanie robót remontowych na drogach- analiza wniosków mieszkańców- przedkładanie Wójtowi propozycji realizacji zadań - udzielanie odpowiedzi wnioskodawcom- opracowanie informacji i materiałów w tym zakresie - przygotowywanie wniosków budżetowychb) Przygotowywanie realizacji zadań z zakresu drogownictwa (w tym z funduszu sołeckiego)- analiza kosztów za rok po[przedni, - szacunki zamówień i wybór trybu udzielania zamówienie - przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami w zakresie c) nadzór nad realizacją - bieżący nadzór na prowadzonymi robotami i usługami ( w tym równanie i profilowanie nawierzchni) oraz dostawami- analiza kosztów realizacji robót i przygotowywanie wniosków o ewentualne zmiany budżetowe,- przygotowywanie aneksów do umów,- prowadzenie spraw związanych z rękojmią i gwarancją zrealizowanych robótd) rozliczenia realizowanych usług i robót oraz dostaw- organizowanie i udział w odbiorach robót i sporządzanie protokołów z tych czynności,- sprawdzanie i weryfikacja faktur oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów,e) Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem nawierzchni dróg gminnych, chodników i innych urządzeń związanych z drogą oraz oznakowaniem dróg.f) Organizowanie zimowego utrzymania dróg gminnych i koordynowanie akcji zimowej na terenie gminy.g) Koordynowanie zakupu materiałów i ich rozliczanie w związku z bieżącym utrzymaniem dróg, realizowanym sposobem gospodarczym, w tym z funduszu sołeckiego.h) Nadzór i koordynowanie okresowych przeglądów i kontroli stanu dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych.i) Prowadzenie okresowych pomiarów ruchu drogowego.drogowym.j) Koordynowanie robót w pasie drogowym.k) zlecanie i rozliczanie robót geodezyjnych w zakresie granic pasa drogowego,l)Wykonywanie zadań związanych z wprowadzaniem przez wójta ograniczeń, bądź zamykania dróg i wyznaczania objazdów w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia osób lub mienia.Współpraca z zarządcami innych kategorii dróg-zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących stanu dróg zarządców innych niż gminne,- udział w przeglądach dróg i odbiorach Zamówienia publiczne- przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia zgodnie z przepisami p .z. p. i regulaminem wewnętrznym dla zamówień poniżej 30 tys. Euro w zakresie prowadzonych inwestycji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1) wykształcenie wyższe techniczne 2) doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku;3) umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych i biurowych, generatorów wniosków4) znajomość ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ochronie danych osobowych; finansów publicznych, kpa, drogach publicznych, prawa budowlanego5) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,e) nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe:1) zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, 2) samodyscyplina, dokładność, samodzielność,3) odporność na stres;4) prawo jazdy kat. B.

Miejsce pracy:

Łomża


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Operator urządzeń do obróbki blachy


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Łyski

Data publikacji: wczoraj

Praca przy docinaniu blachy i załadunek na samochód klienta Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Pracownik biurowy


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Łyski

Data publikacji: wczoraj

obsługa klientów, sprzedaż produktów firmy, wypisywanie faktur Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: obsługa komputera

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Mechanik samochodów osobowych


Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Lokalizacja: podlaskie, Rutki-Kossaki

Data publikacji: wczoraj

naprawa samochodów osobowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: prawo jazdy kat B Wymagania inne: Możliwość przyuczenia do zawodu

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

Data publikacji: dzisiaj

w/g stanowiska Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

Data publikacji: dzisiaj

przepisywanie na komputerze uzasadnień,odpisów orzeczeń,sporządzanie i wysyłanie wezwań i zawiadomień na rozprawę,sporządzanie wokand,wpisywanie korespondencji.

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Boatshop.pl
Lokalizacja: podlaskie, Augustów

Data publikacji: dzisiaj

Poszukujemy osoby: samodzielnej w działaniu i organizacji własnej pracy komunikatywnej, zaangażowanej i rzetelnej z wysoką kulturą osobistą i dbającej o dobry wizerunek firmy i własny ze znajomością języka...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


ASTEK Polska
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

(100% zdalnie) Dla naszego klienta z sektora bankowego poszukujemy obecnie kandydatów na stanowisko: Tester Manualny . Praca w systemie 100% zdalnym. Zadania na tym stanowisku: Tworzenie scenariuszy i przypadków...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne