Oferty pracy

Praca: Samodzielny referent

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 76413

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa z przewagą wysiłku umysłowego,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze  budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny  nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo ,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Przygotowuje korespondencję do wysyłki poprzez kopertowanie pism, adresowanie kopert i sporządzanie książek nadawczych.
 • Odbiera korespondencję kierowaną do urzędu skarbowego, dokonuje jej podziału na korespondencję podlegającą dekretacji naczelnika i niepodlegającą takiej dekretacji, dokonuje jej zaewidencjonowania w systemach informatycznych i stosownych ewidencjach.
 • Odbiera korespondencję elektroniczną i dokonuje jej przekierunkowania na wyznaczone stanowiska pracy.
 • Rozprowadza korespondencję do Sekretariatu Naczelnika oraz do poszczególnych komórek urzędu.
 • Obsługa sekretariatu Naczelnika Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie związanym z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy
 • Znajomość przepisów prawa pocztowego w zakresie związanym z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie związanym z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy
 • Znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Referent


  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

  Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

  Data publikacji: 2021-04-09

  obsługa kasowa,zakładanie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,przyjmowanie wniosków kredytowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy referent


  Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-04-06

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym (8 godzin) praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy czasu pracy praca w siedzibie Komendy Oddziału realizacja zadań służbowych pod presją...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Referent


  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-04-05

  -

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  ARRA GROUP SP. Z O.O. SP. K.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Zadania: Realizacja zleceń transportowych na terenie Europy, pojazdami dostawczymi o DMC do 3,5 tony. Samochody kontenery chłodnie o ładowności do 8 europalet. Wymagania: Dyspozycyjność, uczciwość, punktualność...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  NES Global Talent
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW Organizacja, planowanie i nadzór nad realizowanymi pracami w zakresie budowy farm solarnych. Opracowanie i kontrola budżetu. Zarządzanie podległym zespołem. Kontrola terminowości prowadzonych prac....

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Coloplast Business Centre Sp z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  At Coloplast we constantly strive to improve the way we serve our customers and through this achieve our ambitious targets. Employing the right people constitutes a corner stone in our efforts. We offer a position in a...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  CONTROL PROCESS S.A.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji prac wodno-melioracyjnych, weryfikacja dokumentacji projektowych udział w kontraktacji robót, nadzór nad prawidłowością wykonywanych robót, rozliczanie prac i...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne