Oferty pracy

Praca: Senior QA Specialist (with Automation)

Senior QA Specialist (with Automation)
[online recruitment]
Location: woj. podlaskie
Reference number: VR-60350
Project Description:

We are looking for a Strong Manual QA engineer who can develop and support Tests Cases, Test Automation tools and take over not complicated development tasks, as well as knows how to approach testing. Experience testing/developing back-end applications (WebServices, Databases, Messaging Services, Flat Files, Unix CLI) is highly valuable.

We work with data platforms for clients, trading accounts and instruments within a bank, maintaining data gathering, accumulation, clean up, match and merge, distribution and adoption.

Our project consists of 3 back-end applications, Java- and ETL- based server-side logic; RESTful web services, messaging services (EMS, JMS, ORACLE advanced queuing), ORACLE DB and integrations of all of those components are subject of development and testing in the department.

Wide stack of technologies and tools such as Java and various Java-based testing frameworks (with use of TestNG , JUnit, Spring, httpclient, etc.), Postman etc., most advanced test management and defect tracking systems - JIRA+XRay+Structure.

Agile practices in development and test process, with easy and effective estimation approach and model.

Effective training and people development mechanisms,

Ability to learn and develop communication and analytical skills,

Obtaining of exclusive investment banking and reference data business domain knowledge.

Ability to develop into QA Lead/Technical Lead/Technical Test Manager!

Responsibilities
 • Mix of manual & automation testing
 • Design tests and test plans;
 • Develop test approach
 • Plan and execute manual testing according to product requirements;
 • Execute test cases and update test documentation;
 • Analyze business requirements and design documents for completeness and testability;
 • Review test failures and determine the sources of problems (test deficiencies, deviation from requirements, etc.)
 • Communication with developers, QAs and Change Leads/PMs;
 • Deploy test artifact versions onto test environments when required
 • Monitoring applications status on test environments
 • Build Regression packages per Release
 • Design new automation tests, approaches and tools
 • Guiding and mentoring regular QA staff
 • Development of small features and fixes in Java (when there is no Test Automation in the plan)
 • Update and support Automated Test Suite
Skills
 • Excellent testing experience and very good understanding of full testing lifecycle
 • Good understanding of test automation concepts and patterns
 • Understanding of non-functional testing like failover, resilience, load testing (Jmeter, Loadrunner, locust etc.)
 • Experience in Scrum / Agile methodology
 • SQL Knowledge
 • Good understanding and knowledge of test methodologies and tools (Jira, X-Ray, Confluence etc.)
 • Hands-on experience with test automation tools (eg. Spock, Selenium Web Driver, Java Robot, Cucumber)
 • Experience in Java programming language (Core Java, JUnit)
 • Hands-on knowledge of scripting (Shell, Javascript, Python or similar)
 • Strong troubleshooting and problem solving skills
 • Good knowledge of Unix / Linux environments
Our offer
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Please send your CV with consent for processing your personal data for recruitment purposes using the below button
APPLY
Informujemy, że administratorem danych jest Luxoft z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Tester Manualny


Exorigo-Upos sp. z o.o.

Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Rekrutacja online Praca zdalna/hybrydowa O projekcie Realizujemy portfolio projektów dla największej instytucji finansowej w Polsce, a także jednej z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Nasze zespoły...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Quality Assurance Tester


Luxoft

Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Review and analyze system specifications, Create test designs, create test cases, execute test cases (manual or automated) and analyze results, Collaborate with developers and other QA colleagues to develop effective...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Quality Assurance Tester (Automation)


Luxoft

Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Analyzing requirements, participating in Test Plans preparation, Automating manual QA using well-proven approaches and frameworks, Preparing and executing test suites, test cases, Defect tracking, Preparing suggestions...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Obowiązki: Wyjaśnienie niezgodności faktur w systemie Księgowania faktur Weryfikowanie i wprowadzanie faktur do systemu Uzgodnienia kont księgowych i raportowanie Raportowanie czynności zamknięcia miesiąca Zamykanie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Essential Job Functions *Build and lead multi disciplinary agile teams / analytics product delivery Pods *Enabling teams to self-organize, self-manage and deliver via effective Agile practices *Support and enforce the team...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Work on Implementation of custom services, applications, and device management features running on custom Android device. Develop an Android software platform for unique embedded products. Provide core system services for...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


JT S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Realizacja projektów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym i przemysłowym, stacje gazowe oraz gazociągi wysokiego ciśnienia. Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne