Oferty pracy

Praca: Specjalista w zakresie pedagogiki (oznaczenie konkursu: a-1116-3/21)

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Specjalista w zakresie pedagogiki (oznaczenie konkursu: a-1116-3/21)
Miejsce pracy: Łomża
Numer: StPr/21/0077
OBOWIĄZKI:
Przeprowadzanie badań psychologicznych w sprawach zleconych przez Sądy. Dokumentowanie stosowanych narzędzi czy technik badawczych. Sporządzanie protokołów z badań opatrzonych datą i podpisem. Współpraca z psychologiem i z lekarzem w trakcie prowadzenia badań i wydania opinii. Opracowanie opinii pedagogicznej zawierającej diagnozę pedagogiczną. Opracowania wniosków zespołowych zawierających odpowiedź na pytania Sądu i założenia do pracy resocjalizacyjnej, rewalidacyjnej lub kompensacyjnej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika


Wymagania inne:

WYMAGANIA: Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) jako specjalista może być zatrudniona osoba :1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,3) mająca nieposzlakowaną opinię,4) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,5) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,6) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty,7) która ukończyła wyższe studia z zakresu pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,8) która posiada co najmniej 3- letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3- leni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo- wychowawczej.

Miejsce pracy:

Łomża


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 750 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Diagnosta samochodowy


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Stanisławowo

Data publikacji: 2021-02-27

Wykonywanie badań technicznych pojazdów Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Pracownik biurowy


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Łyski

Data publikacji: 2021-02-27

obsługa klientów, sprzedaż produktów firmy, wypisywanie faktur Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, techniczne Uprawnienia: obsługa komputera Wymagania inne: mile widziana umiejętność...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Stolarz


Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

Lokalizacja: podlaskie, Nowa Ruś

Data publikacji: 2021-02-27

Pomoc przy produkcji i montażu schodsow i drzwi

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Recruit Europe
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Augustów, Suwałki, Grajewo, Zambrów, Łomża, Hajnówka

Data publikacji: wczoraj

Opis stanowiska: Rozwój we wszystkich obszarach digital marketingu: Social Media Marketing, Content Marketing, Email marketing, Influencer marketing Tworzenie i prowadzenie strategii marketingu cyfrowego w szczególności...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Recruit Europe
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Augustów, Suwałki, Grajewo, Zambrów, Łomża, Hajnówka

Data publikacji: wczoraj

Zakres zadań: Budowanie i realizacja strategii sprzedaży produktu na obsługiwanych rynkach - HVAC, Klimatyzacja, Air conditioning parts Kreowanie długofalowych relacji z nowymi klientami Kompleksowe przygotowywanie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Budimex SA
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Do Twoich zadań należeć będzie: geodezyjna obsługa maszyn torowych, bieżąca weryfikacja oraz archiwizacja operatów geodezyjnych, wykonywane pomiarów oraz przygotowywanie obmiarów robót. Od kandydatów oczekujemy:...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


IT CONNECT Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: wczoraj

Rozwijanie, konfigurowanie i utrzymanie narzędzi wspierających monitoring i automatyzację Instalacja i konfiguracja agenta monitorującego/zarządzającego Podłączanie agentów do centralnych konsol Development...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne