Oferty pracy

Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 135310

Warunki pracy

- kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych i interesantami,
- praca związana z zabezpieczeniem obiektów, doborem środków bezpieczeństwa fizycznego oraz sprawowaniem nadzoru w zakresie funkcjonowania i użytkowania technicznych środków zabezpieczenia wspomagających ochronę fizyczną.


- stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym;
- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer,
- w budynku brak jest windy, konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami;

Zakres zadań

 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację z zakresu ochrony obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymst6oku.
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację z zakresu ochrony informacji niejawnych, sporządza opis wydzielonych stref ochrony na terenie obiektów KWP w Białymstoku.
 • Sporządza dokumentację dotyczącą poziomu zagrożeń w obiektach KWP oraz opracowuje propozycję środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Opracowuje i aktualizuje plan postępowania z materiałami w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
 • Przeprowadza sprawdzenia doraźne w zakresie realizacji zadań ochrony obiektów KWP w Białymstoku oraz jednostek Policji woj. podlaskiego
 • Koordynuje prace i sprawuje nadzór nad pracą punktu recepcyjnego.
 • Opracowuje i rozliczania grafiki pracy pracowników realizujących zadania w punkcie recepcyjnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Wiedza z zakresu przepisów dotyczących ochrony obiektów i ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Główny specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-04-12

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-04-11

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-03-29

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Foundever
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Do twoich zadań należeć będzie: Telefoniczna obsługa klienta zgodna z najwyższymi standardami; Dążenie do osiągania wyznaczonych przez managerów wskaźników zadowolenia klientów; Zaangażowanie i zrozumienie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Foundever
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Location: fully remote work (territory of Poland) Your daily tasks: Providing the highest level of customer service (Chat/E-mail/Phone); Answering incoming calls and meeting targets set by the customer and management;...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


AGATA Spółka Akcyjna
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: Zapewnienie najwyższego poziomu standardu obsługi Klienta; Realizacja sprzedaży; Utrzymywanie standardu ekspozycji; Przyjmowanie i koordynowanie procesu...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Aon
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

What the day will look like You will work with our global clients daily and as a first point of contact, you’ll be responsible for providing help and guidance regarding clients’ benefits. Also, in your first 3...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne