Oferty pracy

Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 138458

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


- długotrwała pozycja siedząca


- zagrożenie korupcją


- kontakty zewnętrzne - kilka razy w tygodniu ze stronami postępowań


- stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku


- brak windy i podjazdów


- brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • prowadzi sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty kar pieniężnych
 • bierze udział przy przygotowywaniu decyzji i postanowień wydawanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 • opracowuje projekty niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku i usprawnienia jego pracy
 • wykonuje analizy prawne i przygotowuje dokumentację na potrzeby wykonania opinii prawnych do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • monitoruje obowiązujące przepisy prawne dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku i informuje pracowników o ich zmianach
 • wykonuje kontrole wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • przygotowuje projekty upoważnień dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, a także projekty pełnomocnictw oraz prowadzi rejestry i zbiory tych upoważnień i pełnomocnictw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo lub administracja lub ochrona środowiska lub inżynieria środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość prawa: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o utrzymaniu i czystości w gminach
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ


AZONIK sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Józefa Marjańskiego 3/309

Data publikacji: dzisiaj

Obowiązki: planowanie, uzgadnianie warunków dostawy z przewoźnikiem, przygotowanie i wysyłka zamówienia transportowego, operacyjne prowadzenie transportu, kontrolowanie przez przewoźnika warunków dostawy, współpraca...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Superprof
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

praca na budowach firmy na terenie całego kraju praca może być wykonywana również na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dyspozycyjność (praca w delegacji) wykształcenie wyższe kierunek...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Fabryczna 4

Data publikacji: dzisiaj

Praca w wewnętrznym Call Center firmy LUX MED Sp. z o.o. które znajduje się przy ulicy Fabrycznej 4​ w Białymstoku. Twoją rolą będzie: telefoniczna obsługa Pacjentów Grupy LUX MED, umawianie Pacjentów na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne