Oferty pracy

Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 56991

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń biurowych. Podstawowy system czasu pracy do 4 godzin dziennie . W pomieszczeniach biurowych jest dostęp światła naturalnego oraz sztuczne oświetlenie, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • naliczanie oraz sporządzanie list płac wynagrodzeń , nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych , list dodatkowych, pracowników Inspekcji wykonywanie operacji w ramach zawartych umów zleceń lub o dzieło;
 • ustalanie uprawnień i naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyńswa a w szczególności zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich , świadczeń rehabilitacyjnych oraz wynagrodzeń za czas choroby ;
 • wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracowników Inspekcji, Obsługa programu bankowości elektronicznej NBE;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS - DRA, RCA, RSA, RPA w programie Płatnik oraz terminowe przekazywanie ich do ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
 • sporządzanie dokumentów w programie Płatnik- zgłaszanie do ubezpieczenia, wyrejestrowywanie z ubezpieczenia pracowników oraz członków rodzin oraz aktualizacja danych dotyczących osób zatrudnionych
 • sprawdzanie , zatwierdzanie pod względem formalno - rachunkowym dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych;
 • bieżące regulowanie zobowiązań, wprowadzanie i realizowanie przelewów do systemu NBP
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych oraz rozliczeń ZUS z tytułu potrąconych i odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • sporządzanie i porowadzenie imiennych kart wynagrodzeń , kart zasiłkowych pracowników Inspekcji;
 • sporządzanie pracownikom rocznych informacji o wynagrodzeniach , potrąconych składkach - , Informacja dla osoby ubezpieczonej" oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych Pit-4 , Pit - 11 - terminowe przekazywanie deklaracji pracownikom oraz do US i ZUS
 • Obsługa systemu TREZOR, wykonywanie zapotrzebowania na środki w systemie TREZOR;
 • prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami z ZFŚS- naliczanie list płac , wypłata dopłat pracownikom, emerytom i rencistom;
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń RP-7 .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, finanse, rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi finansowo-księgowej
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych , podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej ;
 • znajomość zasad księgowości;
 • umiejętność obsługi komputera ( MS Office);
 • umiejętności organizacyjne pracy w zespole;
 • sumienność, rzetelność i terminowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obsługa programu Płatnik, obsługa bankowości eletronicznej NBP, obsługa programu Kadry-Płace , TREZOR.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów finansowo- księgowych
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze ogłoszenia


Budimex SA
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki, Raczki (pow. suwalski), Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Do Twoich zadań należeć będzie:bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót,koordynacja i podział robót na powierzonym odcinku,planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji,bieżące...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Budimex SA
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki, Raczki (pow. suwalski)

Data publikacji: dzisiaj

Do Twoich zadań należeć będzie:przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót,prowadzenie uzgodnień projektowych,przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom,przygotowanie zapytań ofertowych dla...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


NOKIA
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Localization: Wrocław Daily activitiesYou will be responsible for applies knowledge/skills to a variety of standard day to day activities; identifies unusual technical problems. Responds to client requests in non-standard...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Grupa TENSE Polska sp. z o.o. sp. k.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

W naszym zespole będziesz odpowiedzialna/-y za:przygotowywanie tekstów pod SEO w języku niemieckim,pisanie treści wspierających pozycjonowanie, takich jak – opisy kategorii, opisy produktów, teksty do zakładek na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne