Oferty pracy

Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 56977

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń biurowych. Podstawowy system czasu pracy do 4 godzin dziennie . W pomieszczeniach biurowych jest dostęp światła naturalnego oraz sztuczne oświetlenie, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu;
 • sporządzanie planu budżetu i jego realizacja ;
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz przygotowywanie miesięcznych , kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych oraz budżetowych ;
 • prowadzenie , weryfikacja i przechowywanie ewidencji ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz rozliczanie inwentaryzacji;
 • dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych. Analiza salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych;
 • kontrolowanie pod względem formalno - rachunkowym-merytorycznym dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości Inspekcji;
 • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, w tym zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę oraz przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, finanse, rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi finansowo-księgowej
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych , odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny za naruszenie finansów publicznych, podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej ;
 • znajomość zasad księgowości;
 • umiejętność obsługi komputera ( MS Office);
 • umiejętności organizacyjne pracy w zespole;
 • sumienność, rzetelność i terminowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów finansowo- księgowych
 • obsługa systemu TREZOR, EPUAP, bankowość elektroniczna NBP
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze ogłoszenia


Budimex SA
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki, Raczki (pow. suwalski), Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Do Twoich zadań należeć będzie:bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót,koordynacja i podział robót na powierzonym odcinku,planowanie potrzeb w zakresie sił i środków produkcji,bieżące...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Budimex SA
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki, Raczki (pow. suwalski)

Data publikacji: dzisiaj

Do Twoich zadań należeć będzie:przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót,prowadzenie uzgodnień projektowych,przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom,przygotowanie zapytań ofertowych dla...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


NOKIA
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Localization: Wrocław Daily activitiesYou will be responsible for applies knowledge/skills to a variety of standard day to day activities; identifies unusual technical problems. Responds to client requests in non-standard...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Grupa TENSE Polska sp. z o.o. sp. k.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

W naszym zespole będziesz odpowiedzialna/-y za:przygotowywanie tekstów pod SEO w języku niemieckim,pisanie treści wspierających pozycjonowanie, takich jak – opisy kategorii, opisy produktów, teksty do zakładek na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne