Oferty pracy

Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 56977

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń biurowych. Podstawowy system czasu pracy do 4 godzin dziennie . W pomieszczeniach biurowych jest dostęp światła naturalnego oraz sztuczne oświetlenie, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu;
 • sporządzanie planu budżetu i jego realizacja ;
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz przygotowywanie miesięcznych , kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych oraz budżetowych ;
 • prowadzenie , weryfikacja i przechowywanie ewidencji ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz rozliczanie inwentaryzacji;
 • dekretowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych. Analiza salda kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych;
 • kontrolowanie pod względem formalno - rachunkowym-merytorycznym dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości Inspekcji;
 • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, w tym zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę oraz przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, finanse, rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi finansowo-księgowej
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych , odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny za naruszenie finansów publicznych, podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej ;
 • znajomość zasad księgowości;
 • umiejętność obsługi komputera ( MS Office);
 • umiejętności organizacyjne pracy w zespole;
 • sumienność, rzetelność i terminowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów finansowo- księgowych
 • obsługa systemu TREZOR, EPUAP, bankowość elektroniczna NBP
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2019-11-18

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:-praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,-stres związany z wykonywanymi czynnościami,-praca w biurze i częściowo...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: 2019-11-17

Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży przy ul. Nowej 2. Budynek nie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2019-11-14

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,- wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Sprawdź najnowsze ogłoszenia


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

Sprzątanie bloków.

– WIĘCEJ INFORMACJI –


PKO Bank Polski
Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

Data publikacji: wczoraj

Na co dzień jako nasz Doradca:nawiązujesz współpracę z klientami bankowości hipotecznej,przeprowadzasz analizę potrzeb klientów,rozszerzasz zakres współpracy z klientami bankowości hipotetycznej, oferując im nowe...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Budimex SA
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Opis stanowiskaaktywny udział w procesie produkcji,przygotowywanie przedmiarów robót,prowadzenie uzgodnień projektowych,przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom,prowadzenie dystrybucji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Mellströms Bil AB
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Miejsce pracy: Szwecja / Karlskrona Zadania:przygotowywanie elementów do malowania (min. oczyszczanie,wygładzanie, matowanie, suszenie)lakierowanie elementówdbanie o wysoką jakość procesu, zgodnie ze standardami...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne