Oferty pracy

Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 59882

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń biurowych. W pomieszczeniach biurowych jest dostęp światła naturalnego oraz sztuczne oświetlenie, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • naliczanie oraz sporządzanie list płac wynagrodzeń , nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych , list dodatkowych, pracowników Inspekcji wykonywanie operacji w ramach zawartych umów zleceń lub o dzieło;
 • ustalanie uprawnień i naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyńswa a w szczególności zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich , świadczeń rehabilitacyjnych oraz wynagrodzeń za czas choroby ;
 • wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracowników Inspekcji, Obsługa programu bankowości elektronicznej NBE;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS - DRA, RCA, RSA, RPA w programie Płatnik oraz terminowe przekazywanie ich do ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
 • sporządzanie dokumentów w programie Płatnik- zgłaszanie do ubezpieczenia, wyrejestrowywanie z ubezpieczenia pracowników oraz członków rodzin oraz aktualizacja danych dotyczących osób zatrudnionych
 • bieżące regulowanie zobowiązań, wprowadzanie i realizowanie przelewów do systemu NBP
 • sporządzanie i porowadzenie imiennych kart wynagrodzeń , kart zasiłkowych pracowników Inspekcji;
 • prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami z ZFŚS- naliczanie list płac , wypłata dopłat pracownikom, emerytom i rencistom;
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń RP-7 .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o rachunkowości , ustawy o finansach publicznych , podatku dochodowym od osób fizycznych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera ( MS Office);
 • umiejętności organizacyjne pracy w zespole;
 • sumienność, rzetelność i terminowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Specjalista


  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-02-12

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:-praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,-stres związany z wykonywanymi czynnościami,-praca w biurze i częściowo...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Główny specjalista


  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-02-06

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Głównie praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu.Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy specjalista


  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-01-31

  Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Sprawdź najnowsze ogłoszenia


  PROMOTECH Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Projektowanie nowych maszyn i urządzeńModernizacja istniejących maszynUczestnictwo w budowie i testach prototypówAnalizy techniczno-kosztowe opracowywanych konstrukcjiWykształcenie wyższe – preferowany kierunek...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  igus Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  miejsce wykonywania pracy: woj. podlaskie i część warmińsko-mazurskiegoOsoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:Utrzymywanie i rozwój relacji biznesowych z dotychczasowymi Klientami firmy oraz...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  GRUPA KAN
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Wymagania:Biegła znajomość przepisów rachunkowości i przepisów podatkowychDoświadczenie w firmie o profilu produkcyjnym i w zakresie obrotu magazynowegoMin. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  DACPOL Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

   ZadaniaDoradztwo techniczno-handlowe w zakresie produktów znajdujących się w ofercie firmy DACPOLAnaliza rynku (pod kątem zaspokojenia potrzeb klientów poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów)Prowadzenie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne