Oferty pracy

Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 59882

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń biurowych. W pomieszczeniach biurowych jest dostęp światła naturalnego oraz sztuczne oświetlenie, zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • naliczanie oraz sporządzanie list płac wynagrodzeń , nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych , list dodatkowych, pracowników Inspekcji wykonywanie operacji w ramach zawartych umów zleceń lub o dzieło;
 • ustalanie uprawnień i naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyńswa a w szczególności zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich , świadczeń rehabilitacyjnych oraz wynagrodzeń za czas choroby ;
 • wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracowników Inspekcji, Obsługa programu bankowości elektronicznej NBE;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS - DRA, RCA, RSA, RPA w programie Płatnik oraz terminowe przekazywanie ich do ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
 • sporządzanie dokumentów w programie Płatnik- zgłaszanie do ubezpieczenia, wyrejestrowywanie z ubezpieczenia pracowników oraz członków rodzin oraz aktualizacja danych dotyczących osób zatrudnionych
 • bieżące regulowanie zobowiązań, wprowadzanie i realizowanie przelewów do systemu NBP
 • sporządzanie i porowadzenie imiennych kart wynagrodzeń , kart zasiłkowych pracowników Inspekcji;
 • prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem środkami z ZFŚS- naliczanie list płac , wypłata dopłat pracownikom, emerytom i rencistom;
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń RP-7 .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o rachunkowości , ustawy o finansach publicznych , podatku dochodowym od osób fizycznych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera ( MS Office);
 • umiejętności organizacyjne pracy w zespole;
 • sumienność, rzetelność i terminowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze ogłoszenia


  Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
  Lokalizacja: podlaskie, Szumowo

  Data publikacji: dzisiaj

  praca w kuchni; przygotowywanie posiłkówWymagania konieczne:Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Grupa MGN
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Miejsce pracy: Niemcy Stanowisko:Poszukujemy pracowników do montażu hal logistycznych;Praca na dachach przy montażu poszycia z blachy trapezowejPraca na elewacji przy montażu kasetonów, blach, płyt typu...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  NES Global Talent
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Praca na kontraktach na terenie całego kraju  Zakres obowiązków:koordynacja i nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót SRKrealizacja robót zgodnie z przyjętym harmonogramem i raportowanie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  NES Global Talent
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

   To add and maximize value to the Site Team and the construction process by taking a proactive involvement in all matters relating to contractual entitlements, risk, planning, measurement and valuation and contractual...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne