Oferty pracy

Praca: Specjalista

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Sokółka
Ogłoszenie o naborze Nr 71163

Warunki pracy


 • praca wykonywana w warunkach biurowych, przy oświetleniu dziennym i sztucznym,

 • praca w terenie - wyjazdy do jednostek na terenie działania KPP w Sokółce,

 • praca przy monitorze ekarnowym,

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,

 • dorywczo dźwiganie ciężarów - 10-15kg, praca na wysokości do 3m,

 • brak windy dostosowanej do szczególnych potrzeb osób niepełnopsrawnych,

 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnopsrawnych tylko na jednym piętrze budynku (parter),

 • stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Zapewnia prawidłowe działanie systemów telefonii przewodowej i bezprzewodowej, systemów zasilania węzłów łączności,
 • Utrzymuje w pełnej sprawności sprzęt stanowiący rezerwę operacyjno - techniczną,
 • Prowadzi zabegi konserwacyjne, okresowe pomiary i naprawy urządzeń stacyjnych PWT, usuwa awarie i wykonuje naprawy sprzętu łączności przewodowej i radiowej,
 • Pełni nadzór techniczy nad eksploatacją i bezpieczeństwem systemów łączności,
 • Utrzymuje w pełnej sprawności systemy zasilające Powiatowego Węzła Łączności oraz węzłów łączności w podległych jednostkach,
 • Sprawuje funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
 • Prowadzi nadzór nad wykonawstem robót instalacyjno - montażowych w zakresie łączności,
 • Prowadzi ewidencję ilościową sprzętu i materiałów łączności, materiałów konserwacyjnych,
 • Szkoli użytkowników urządzeń łączności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej analogowej oraz cyfrowej,
 • Znajomość budowy i działania urządzeń elektronicznych, stosowanych standardów telekomunikacyjnych oraz zasad ich eksploatacji,
 • Umiejętność stosowania narzędzi pomiarowych i naprawczych,
 • Znajomość architektury komputera,
 • Znajomość topologii sieci, systemów operacyjnych,
 • Obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Starszy specjalista


  Komenda Miejska Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-11-18

  Warunki pracyPracownik/pracownica wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Specjalista


  Komenda Powiatowa Policji w Sokółce

  Lokalizacja: podlaskie, Sokółka

  Data publikacji: 2020-11-15

  Warunki pracypraca wykonywana w warunkach biurowych, przy oświetleniu dziennym i sztucznym,praca w terenie - wyjazdy do jednostek na terenie działania KPP w Sokółce,praca przy monitorze ekarnowym,większość...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy specjalista


  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2020-11-08

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1. praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności2. obciążenie mięśniowo-szkieletowe (większość czynności jest wykonywana w...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Sprawdź najnowsze ogłoszenia


  ELEMONT Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Do Twoich zadań należeć będzie:Bezpośredni nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie terminowości i jakości prac w oparciu o wymagania umowy, harmonogramy oraz dokumentację technicznąNadzór oraz koordynacja...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
  Lokalizacja: podlaskie, Sokółka

  Data publikacji: wczoraj

  sprawna i kulturalna obsługa klienta, przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie.Wymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Climamedic Sp. z o.o. Sp.k.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Miejsce pracy: cała POLSKA Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy,koordynację branżową i nadzór nad właściwą organizacją robót...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Climamedic Sp. z o.o. Sp.k.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Miejsce pracy: cała POLSKA  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:czynny udział w procesie przygotowania oraz realizacji budowy,koordynację branżową i nadzór nad właściwą organizacją robót...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne