Oferty pracy

Praca: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 86968

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz.,
praca w terenie,
wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodów służbowych,
prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych,
warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw jak również badań terenowych w zakresie geotechniki, podłoży,
 • wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne,
 • monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu Gruntów i Geotechniki,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby,
 • współpracuje z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • rejestruje oraz dba o prawidłowe przechowywanie i likwidację prób do badań laboratoryjnych,
 • kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa lub geofizyki lub geologii lub geotechniki lub geodezji lub chemii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu oraz z zakresu geologii i geotechniki,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robot drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • praca w badawczym laboratorium akredytowanym.
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Specjalista


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: 2021-11-29

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-11-26

Warunki pracy • praca o charakterze biurowym, • kontakty bezpośredni z pracownikami zajmującymi się likwidacją szkód oraz instytucjami i podmiotami gospodarczymi współpracującymi z Policją, • kierowanie...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

Data publikacji: 2021-11-18

Warunki pracy Warunki pracy praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz., wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych, prowadzenie samochodu służbowego....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Objectivity Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Division of working time: 25% Responding customer needs 75% Responding company needs Your daily work: Assisting in product proof of concepts. Making sure that solutions are properly implemented. Evaluating applications and...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Inviting applications for the role of the Employee Support Specialist Responsibilities Consult and advise managers on Europe HR policies and procedures to ensure compliance and adherance with legal and administrative...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Responsibilities Provide requested services to customers as a part of Service Catalogue Review and provide information about the situation of their orders, deliveries, and invoices data Monitor customer compliance to agreed...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Recruit Europe Ltd.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Opis stanowiska: zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego firmy poprzez koordynację i realizację procesu zakupów materiałowych zgodnie z procedurami i wytycznymi, skuteczna realizacja strategii zakupowej,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne