Oferty pracy

Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 114291

Warunki pracy

• Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne)


• Zagrożenie naciskami grup przestępczych


• Zagrożenie korupcją


• Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


• Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


• Praca zmianowa

Zakres zadań

 • prowadzi czynności wyjaśniające o wykroczenia
 • sporządza wnioski o ukaranie do sądów, wobec sprawców wykroczeń przeciwko środowisku
 • występuje przed sądami w roli pełnomocnika Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jako oskarżyciel publiczny
 • prowadzi czynności wyjaśniające na terenia działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Delegatury w Łomży i Suwałkach
 • prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące prowadzonych czynności wyjaśniających, przygotowuje materiały i dane niezbędne do sporządzania sprawozdań, analiz i informacji z zakresu powierzonych spraw
 • współdziała z innymi organami kontroli, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości lub organach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony środowiska
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość prawa: ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, kodeks karny i kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa o lasach, ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania, ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


  Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

  Lokalizacja: podlaskie, Augustów

  Data publikacji: dzisiaj

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, w tym praca przy monitorze ekranowym. Praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym. Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe....

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Młodszy specjalista


  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-01-26

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - praca w laboratorium, narażenie na kontakt z kwasami, zasadami,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy specjalista


  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-01-22

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
  Lokalizacja: podlaskie, Remieńkiń

  Data publikacji: dzisiaj

  wg programu stażu

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
  Lokalizacja: podlaskie, Suchowola

  Data publikacji: dzisiaj

  załadunek i rozładunek towarów wózkami widłowymi Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: obsługa wózków widłowych Wymagania inne: mile widziane doświadczenie

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  wykonywanie prac porządkowych, prace dot. pielęgnacji terenów zielonych, naprawa mebli, klamek, zamków, malowanie, szpachlowanie, przygotowywanie pomieszczeń pod wydarzenia kulturalne Wymagania konieczne:...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
  Lokalizacja: podlaskie, Suchowola

  Data publikacji: dzisiaj

  transport towarów do klientów marketu KRÓWKA Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: Prawo jazdy kat. C Wymagania inne: - Przewóz rzeczy (świadectwo kwalifikacji) - Karta kierowcy

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne