Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73991

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak windy, innych ułatwień dla osób ze szczególnymi
potrzebami). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane z pracą przy biurku, komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.Wyjazdy służbowe - teren woj. podlaskiego.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zabytków nieruchomych w celu prowadzenia przez właścicieli prac przy zabytkach zgodnie z prawem
 • prowadzi inspekcje ustalające zakres prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkach przed wydaniem pozwoleń w celu poprawnego opracowania dokumentacji
 • kontroluje stan zachowania, prawidłowość użytkowania oraz zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz prowadzenie wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach w celu ich ochrony przed zniszczeniem
 • przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli w celu wskazania prawidłowych działań przy zabytkach
 • prowadza komisyjne inspekcje ustalające zakres prac konserwatorskich w zabytkach i zespołach zabytków oraz przewodniczy komisjom odbioru prac konserwatorskich, dokumentacji z badań architektonicznych i konserwatorskich
 • sporządza sprawozdania z działalności oraz roczne plany kontroli i roczne programy działania
 • bierze udział w wykonywaniu realizacji budżetu zadaniowego w celu zgodnego z przepisami działania urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, historia, architektura, budownictwo, etnografia, ochrona dóbr kultury, ochrona dziedzictwa, kulturoznawstwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor ochrony zabytków


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-02-08

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak windy, innych ułatwień...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Inviting applications for the role of the Customer Service with Finnish Responsibilities Review documentation, maintain database Preparing the invoices for billing of customers Identification & resolving of any customer...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Inviting applications for the role of Account Payable Specialist with Hebrew Responsibilities: Processing cost invoices and settling the differences Processing invoices Reconciling the accounts with the customers...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Solenerga Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Obowiązki: montaż i uruchamianie pomp ciepła w obiektach klientów prace hydrauliczne prace elektryczne przeprowadzanie konserwacji, usuwanie awarii i wymiana uszkodzonych urządzeń doradztwo techniczne w zakresie doboru...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Klient portalu Praca.pl
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Praca polega na promowaniu produktów naturalnych oraz rozwoju własnej struktury biznesowej. wymagane ukończone 18 lat niewielki wkład własny

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne