Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 83043

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe na terenie województwa podlaskiego. Stanowisko pracy mieści się na IV piętrze, nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdu. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach wszelkich działań dotyczących zabytków nieruchomych
 • prowadzi inspekcje ustalające zakres prac budowlanych i konserwatorskich w zabytkach przed wydaniem pozwoleń
 • przeprowadza kontrole stanu zachowania, prawidłowości użytkowania, zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz prowadzenia działań podejmowanych przy zabytkach z zakresem lub warunkami określonymi w wydanych pozwoleniach
 • przygotowuje projekty zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzi komisyjne inspekcje ustalające zakres prac konserwatorskich w zabytkach i zespołach zabytków oraz przewodniczy komisjom odbioru prac konserwatorskich, dokumentacji z badań architektonicznych i konserwatorskich
 • sporządza sprawozdania z działalności oraz roczne plany kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, historia, architektura, budownictwo, etnografia, ochrona dóbr kultury, ochrona dziedzictwa, kulturoznawstwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor ochrony zabytków


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor ochrony zabytków


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów, innych ułatwień...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy inspektor ochrony zabytków


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: 2021-09-01

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w delegaturze urzędu. Stanowisko pracy mieści się na IV piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na stanowisku pracy nie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Responsibilities: Plans, schedules and monitors the movement of materials through the production cycle to determine required materials purchases Demand forecasting Network optimization, and supply networking balance Perform...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Responsibilities: Gather and analyze financial information for internal use Support budgeting and funding Assist the company in managing its investment portfolio Assume responsibility of accounting procedures Evaluate the...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Responsibilities: Perform standard accounting activities accurately and in line with timetable (GL accounting activity) Provide timely preparation, processing and reconcilation of all required financial and management...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  ROLPOL Ołdakowscy Sp. j.
  Lokalizacja: podlaskie, Augustów, Suwałki

  Data publikacji: wczoraj

  Praca na terenie Ełk, Suwałki, Augustów i okolice Praca na terenie Ostrołęka, Ciechanów, Maków Mazowiecki i okolice Praca na terenie Siedlce, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski i okolice Realizacja wyznaczonych celów...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne