Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 74490

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • kontroluje prawidłowość poniesionych wydatków z dotacji budżetu państwa, w tym kontroluje zamówienia publiczne oraz kontroluje na miejscu realizowanych zadań,
 • prowadzi nadzór nad zadaniami realizowanymi w województwie w ramach Programów finansowanych z budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1,5 roku w obszarze funduszy strukturalnych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor


  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Częsta praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy, tereny podmokłe) oraz praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu....

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy inspektor


  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-03-05

  Warunki pracy Kontakt telefoniczny oraz bezpośredni z funkcjonariuszami oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi, Praca o charakterze biurowym. Stanowisko usytuowane jest na...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy inspektor


  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-03-04

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz., praca w terenie, wyjazdy służbowe z...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  ASTEK Polska
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Dla klienta z sektora finansowego poszukuję Full-stack Developera. Wynagrodzenie B2B: do 800 PLN netto/dzień + VAT (lub UoP) Miejsce świadczenia usług: zdalnie Wymagania: Min. 3 lata doświadczenia na stanowisku...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  thyssenkrupp Group Services Gdańsk Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Joining thyssenkrupp IT Competence Center, you will become a part of a team of dedicated professionals, who support and develop Global IT Applications and thyssenkrupp infrastructure worldwide. We promise to create an...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  thyssenkrupp Group Services Gdańsk Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Joining thyssenkrupp IT Competence Center, you will become a part of a team of dedicated professionals, who support and develop Global IT Applications and thyssenkrupp infrastructure worldwide. We promise to create an...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  thyssenkrupp Group Services Gdańsk Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  thyssenkrupp Group Services Gdańsk is a global competence and development center aimed at bundling and standardizing business processes for thyssenkrupp companies worldwide. We provide services in the areas of Finance &...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne