Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77459

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 9. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • uczestniczy w kontrolach domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz placówek zapewniających całodobową opiekę
 • analizuje dane zawarte w rejestrze domów pomocy społecznej oraz rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej
 • bierze udział w prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ustalania statusu prawnego domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz z zakresu nakładania kar pieniężnych na podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę bez wymaganego zezwolenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej:
a) w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
b) w podmiocie realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zlecenia organu administracji rządowej lub samorządowej,
c) w komórce organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego,
d) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach działu administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne.
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor wojewódzki


  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-05-09

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - permanentna...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy inspektor


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-05-09

  Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: 2021-05-09

  Warunki pracy Praca w terenie, wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, kontrole na polach; praca przy komputerze Zakres zadań Uczestniczenie w kontrolach...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Sport Premium Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Grajewo, Bielsk Podlaski, Łomża, Zambrów, Łapy, Augustów, Siemiatycze

  Data publikacji: 2021-05-17

  ZADANIA: sprzedaż powierzchni informacyjno-reklamowej do nośników zewnętrznych oraz Internetu realizacja projektu kreującego pozytywny wizerunek firm na bazie stałych i nowych klientów reprezentowanie firmy i...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Centrum Psychoterapii “Pokonaj Lęk”
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  wykształcenie wyższe psychologiczne (5-letnie studia magisterskie) w trakcie 4 letniego studium psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym (minimum w trakcie 1 roku studiów) dostępność min. 10h w tygodniu (dni...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Development, Refactoring, Unit and Integration testing of applications Assistance in project configuration and requirements management processes Active participation in technical reviews Participation in technical analysis...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Responsible for infrastructure management for the team (DEV, QA, UAT and PROD environments) Develop Python or Bash scripts to automate deployment process Deploying configurations and application in each environment Debug...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne