Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77457

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 9. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • uczestniczy w kontrolach zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez samorządy: gminy, powiaty i województwa
 • dokonuje analizy danych sprawozdawczych jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby właściwego Ministra oraz na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej
 • przygotowuje projekty opinii uchwał jednostek samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej:
a) w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
b) w podmiocie realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie zlecenia organu administracji rządowej lub samorządowej,
c) w komórce organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego,
d) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach działu administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne.
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
 • znajomość przepisów ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor wojewódzki


  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-05-09

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - permanentna...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy inspektor


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-05-09

  Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: 2021-05-09

  Warunki pracy Praca w terenie, wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, kontrole na polach; praca przy komputerze Zakres zadań Uczestniczenie w kontrolach...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Sport Premium Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Grajewo, Bielsk Podlaski, Łomża, Zambrów, Łapy, Augustów, Siemiatycze

  Data publikacji: 2021-05-17

  ZADANIA: sprzedaż powierzchni informacyjno-reklamowej do nośników zewnętrznych oraz Internetu realizacja projektu kreującego pozytywny wizerunek firm na bazie stałych i nowych klientów reprezentowanie firmy i...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  UNIBEP S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  3 800 - 4 000 PLN + premia / umowa na zastępstwo Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: księgowanie operacji gospodarczych (wyciągi bankowe, faktury kosztowe) oraz weryfikacja dokumentów dbałość o bieżącą...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  UNIBEP S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

  Data publikacji: wczoraj

  3 800 - 4 300 PLN + premia Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: księgowanie operacji gospodarczych (w tym dokumentów związanych z importem lub nabyciem w UE) oraz weryfikacja dokumentów źródłowych dbałość o...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Grupa MGN
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Opis stanowiska: praca w Belgii spawanie dużych i średnich konstrukcji stalowych (mosty, kontenery i inne) praca na hali i w terenie Wymagania: kilkuletnie doświadczenie aktualne certyfikaty spawalnicze czytanie rysunku...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne