Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77690

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- zagrożenie korupcją.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • sprawdza zgodność z prawem uchwały dotyczące uchwalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowuje projekty: decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji; decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej; decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • opiniuje uchwały rad gmin o przystąpieniu do sporządzenia: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane lub inżynieria środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość przepisów ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów ustawy dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia urbanistyczne lub architektoniczne i czynna przynależność do samorządu zawodowego urbanistów lub architektów
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji architektoniczno-budowlanej, praca na stanowiskach związanych z samodzielnym projektowaniem architektoniczno-budowlanym lub urbanistycznym
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Inspektor wojewódzki


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-05-09

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - permanentna...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy inspektor


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-05-09

Warunki pracy Praca wykonywana w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Łomża

Data publikacji: 2021-05-09

Warunki pracy Praca w terenie, wysiłek fizyczny, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, kontrole na polach; praca przy komputerze Zakres zadań Uczestniczenie w kontrolach...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Sport Premium Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Grajewo, Bielsk Podlaski, Łomża, Zambrów, Łapy, Augustów, Siemiatycze

Data publikacji: 2021-05-17

ZADANIA: sprzedaż powierzchni informacyjno-reklamowej do nośników zewnętrznych oraz Internetu realizacja projektu kreującego pozytywny wizerunek firm na bazie stałych i nowych klientów reprezentowanie firmy i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


UNIBEP S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

3 800 - 4 000 PLN + premia / umowa na zastępstwo Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: księgowanie operacji gospodarczych (wyciągi bankowe, faktury kosztowe) oraz weryfikacja dokumentów dbałość o bieżącą...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


UNIBEP S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

Data publikacji: dzisiaj

3 800 - 4 300 PLN + premia Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: księgowanie operacji gospodarczych (w tym dokumentów związanych z importem lub nabyciem w UE) oraz weryfikacja dokumentów źródłowych dbałość o...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Grupa MGN
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Opis stanowiska: praca w Belgii spawanie dużych i średnich konstrukcji stalowych (mosty, kontenery i inne) praca na hali i w terenie Wymagania: kilkuletnie doświadczenie aktualne certyfikaty spawalnicze czytanie rysunku...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne