Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 117083

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • analizuje uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • opracowuje projekty rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwał lub ich części,
 • przygotowuje projekty skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz odpowiedzi na skargi w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor


  Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-03-19

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy Obsługa klientów zewnętrznych Praca w siedzibie urzędu (budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor


  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: 2023-03-13

  Warunki pracy • praca biurowa w siedzibie urzędu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze budynku, • praca w systemie codziennym od...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy inspektor


  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-03-13

  Warunki pracy - Praca związana z przyjmowaniem, segregowaniem oraz wydawaniem przesyłek przechodzących przez Pocztę Specjalną KWP w Białymstoku; - Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z sekretarkami komórek...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  DOZ S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Mieszka I 8c

  Data publikacji: dzisiaj

  Twój zakres obowiązków Zapewnienie Pacjentom profesjonalnej i rzetelnej obsługi w zakresie bezpośredniej realizacji recept oraz sprzedaży preparatów OTC. Prawidłowe przyjmowanie dostawy i potwierdzenie jej zgodności...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Gastromania PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów, wyceny, planowanie i realizacje złożonych projektów inwestycyjnych oraz utrzymywanie poprawnych relacji z klientami na...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  AGATA Spółka Akcyjna
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Opis stanowiska: Planowanie, organizowanie i koordynacja procesów logistycznych magazynu; Dbałość o powierzony towar, sprzęt, prawidłowe składowanie towarów; Sporządzenie okresowych raportów i zestawień; Tworzenie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Nationale-Nederlanden
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi Skuteczne oferowanie Klientom naszych...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne