Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 129971

Warunki pracy


 • Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu.
 • Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
 • Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu.
 • Występowanie sytaucji stresujących w związku z obsługą klienta zewnętrznego.
 • Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych
 • Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy.
 • Warunki pracy są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.
 • Prowadzenie pojazdu kat. B.
 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów.
 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Legalizuje przyrządy pomiarowe.
 • Wykonuje czynności wzorcowania i ekspertyz przyrządów pomiarowych.
 • Zapewnienia bieżącą obsługę klientów, przyjmuje i rozlicza wnioski dotyczące legalizacji i wzorcowania.
 • Wykonuje i archiwizuje dokumentację techniczną, pracuje w systemach informatycznych.
 • Realizuje zadania wynikające z systemu zarządzania.
 • Bierze udział w kontrolach miejsc stosowania przyrządów pomiarowych.
 • Bierze udział w przygotowywaniu informacji i danych do sprawozdań, opracowań, planów inwestycyjnych i merytorycznych.
 • Dba o stan techniczny i prawidłową eksploatację oraz zabezpieczenie wyposażenia technicznego i innego mienia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji lub 1 rok w administracji miar / metrologii
 • Znajomość przepisów: ustawa prawo o miarach, ustawa o towarach paczkowanych, ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o służbie cywilnej, Kodeks Postepowania Administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, m. in. edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w wymaganiach niezbędnych
 • Ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ


Oddział Biura Sprzedaży
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Co robimy? Nieustannie szukamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu tworzymy coraz prostsze produkty i usługi, dbając o to by były dopasowane do...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Lokalizacja: podlaskie, Kleosin

Data publikacji: dzisiaj

posługiwanie się przyrządami mierniczymi w stopniu zaawansowanych, uważność i dokładność, duży stopień koncentracji, znajomość procesu wytwórstwa produktów z tworzyw sztucznych Wymagania konieczne:...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

Data publikacji: dzisiaj

weedług stanowiska pracy oraz zakresu obowiązków Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Punkt Pośrednictwa Pracy Kolno
Lokalizacja: podlaskie, Kolno

Data publikacji: dzisiaj

nadzorowanie załadunku i rozładunku oraz zabezpieczenie przewożonego ładunku przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zaginięciem. Przygotowanie pojazdu do transportu oraz obsługa codzienna, konserwacja i drobne naprawy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne