Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 116785

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym; - kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant, przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz służby
 • Tworzenie projektu etatu i regulaminu jednostki zmilitaryzowanej – Komendy Powiatowej Policji oraz typowanie i uzupełnianie rezerw osobowych przewidzianych do realizacji zadań mobilizacyjno – obronnych
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć doskonalących związanych z problematyką skargową w zakresie przyjmowanie, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, przygotowywanie rocznych analiz w tym zakresie.
 • Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, przeprowadzanie szkoleń, sporządzanie rocznych planów potrzeb szkoleniowych oraz doskonalenia lokalnego, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem doskonalenia zawodowego i lokalnego pracowników.
 • Nadzorowanie zadań dotyczących kontroli stanu leczenie i profilaktyki zdrowotnej policjantów i pracowników Policji.
 • Koordynacja prac w zakresie opracowywania i sporządzania projektu regulaminu jednostki oraz zakresów działania poszczególnych komórek organizacyjnych ora opracowywanie i sporządzanie projektów aktów prawnych w zakresie realizowanych zadań.
 • Udzielanie informacji osobom zainteresowanym przyjęciem do służby we współpracy z właściwą merytorycznie komórką KWP.
 • Identyfikowanie potrzeb, zgłaszanie zapotrzebowania oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z odbywaniem staży w Komendzie Powiatowej Policji.
 • Ewidencjonowanie, prowadzenie akt osobowych i archiwizowanie dokumentacji Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Inspektor


  Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-03-19

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy Obsługa klientów zewnętrznych Praca w siedzibie urzędu (budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Inspektor


  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: 2023-03-13

  Warunki pracy • praca biurowa w siedzibie urzędu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze budynku, • praca w systemie codziennym od...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy inspektor


  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-03-13

  Warunki pracy - Praca związana z przyjmowaniem, segregowaniem oraz wydawaniem przesyłek przechodzących przez Pocztę Specjalną KWP w Białymstoku; - Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z sekretarkami komórek...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  IT CONNECT Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: wczoraj

  Zarządzanie projektami lub wątkami projektów w obszarze infrastruktury informatycznej Planowanie i zarządzanie pracą zespołu projektowego Terminowa realizacja zadań w projektach (skuteczność operacyjna) Zapewnienie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Flame Employment Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, (praca w Irlandii)

  Data publikacji: wczoraj

  Miejsce pracy: Irlandia Zadania: wymiana liczników w domach prywatnych na liczniki typu Smart Meter, komunikowanie się z klientem odnośnie wykonania zlecenia wymiany licznika, dbałość o bezpieczeństwo podczas pracy,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Dino Polska S.A.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Pozyskiwanie lokalizacji pod budowę nowych marketów na wyznaczonym terenie Badanie stanu formalno-prawnego gruntów Pozyskiwanie decyzji administracyjnych...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  AZONIK sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: wczoraj

  Obowiązki: Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich, wysyłka listów, rejestracja korespondencji. Monitorowanie stanu zaopatrzenia biura i bieżące ich uzupełnianie: zamawianie...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne