Oferty pracy

Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 120028

Warunki pracy

Kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu.
Praca związana z kancelaryjną obsługą komórek organizacyjnych i jednostek między innymi w zakresie ewidencjonowania, wydawania, przechowywania, udostępniania, przekazywania oraz wysyłania materiałów niejawnych.


Stanowisko usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym.
Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Warunki dodatkowe: praca przy naturalnym i sztucznym świetle, pomieszczenie ogrzewane.
W budynku urzędu brak jest windy.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje przychodzące, wytworzone i wychodzące z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterroystycznego Policji w Białymstoku materiały zawierające informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach, a po zadekretowaniu ich przez kierowników komórek/jednostek organizacyjnych przekazuje je do dalszego prowadzenia funkcjonariuszom/pracownikom.
 • Rozlicza pracowników i funkcjonariuszy po przekazaniu materiałów niejawnych do kancelarii oraz zwalnianych ze służby/pracy lub przenoszonych do innej komórki/jednostki organizacyjnej z posiadanych na stanie materiałów zawierających informacje niejawne.
 • W ramach corocznej inwentaryzacji materiałów niejawnych analizuje i weryfikuje sprawozdania i protokoły inwentaryzacyjne w zakresie ujętych w nich materiałów niejawnych.
 • Weryfikuje prawidłowość sporządzonych przez funkcjonariuszy i pracowników materiałów niejawnych oraz udziela instruktażu w zakresie zasad sporządzania, oznaczania i rozliczania dokumentów niejawnych.
 • Dostosowuje klauzule (np. obniża, znosi) na materiałach niejawnych po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę uprawnioną w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony.
 • Prowadzi depozyt materiałów niejawnych znajdujących się w dyspozycji funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku.
 • Sporządza spisy akt przekazanych oraz protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC” – odrębnie w zakresie obsługiwanych komórek organizacyjnych, rozlicza dokumentację w nich ujętą po przejęciu materiałów na stan archiwum lub wybrakowaniu protokołem „BC”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Wiedza z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych UE i NATO o klauzuli „confiential”
 • Wiedza z zakresu archiwizacji.
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Podinspektor


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

wg programu stażu

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor wojewódzki


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Inspektor


Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, bariery architektoniczne - bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, windy tylko w budynku głównym tj. budynku A (stanowisko...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Region 1 : opolskie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie. Region 2 : pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie. Region 3 . mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. Region 4. lubelskie,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Aptiv
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, (relokacja do Gdańska)

Data publikacji: dzisiaj

Place of work: Gdańsk, ul. Nowatorów 20 Your role: Manages annual budgeting, monthly forecasting, and the management accounting/reporting process. Manages all aspects of financial and accounting functions for the plant...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Al. KEN 50/U4

Data publikacji: dzisiaj

Praca w ramach opieki ambulatoryjnej w Centrum Medycznym LUX MED w Białymstoku. Nasza placówka znajduje się przy Al. KEN 50/U4. Zapraszamy do współpracy Pielęgniarki oraz Pielęgniarzy! My zadbamy o: stabilne i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Flame Employment Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, (praca w Irlandii / rotacja)

Data publikacji: dzisiaj

Praca w systemie rotacyjnym Miejsce pracy: Irlandia Zakres obowiązków: wymiana liczników w domach prywatnych na liczniki typu Smart Meter, komunikowanie się z klientem odnośnie wykonania zlecenia wymiany licznika,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne