Oferty pracy

Praca: Starszy inspektordo spraw: nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zespole nadzoru nad inwestycjami sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Starszy inspektordo spraw: nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zespole nadzoru nad inwestycjami sekcji budownictwa i obsługi nieruchomości wydziału techniki i zaopatrzenia
Miejsce pracy: Białystok
Numer: StPr/21/2297
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- nadzoruje i kontroluje roboty budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej celem sprawdzenia zgodności realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;- uczestniczy w odbiorach zrealizowanych obiektów budowlanych celem uzyskania decyzji organu nadzoru budowlanegozezwalającej na użytkowanie obiektu;- przygotowuje materiały w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia;- przeprowadza przeglądy okresowe obiektów budowlanych;- uczestniczy w komisjach przetargowych powoływanych celem wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych;- analizuje dokumentację projektową w celu sprawdzenia jej zgodności jej wykonania z umową, wytycznymi Inwestora zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentami i uczestniczy w jej odbiorze;- przygotowuje dokumenty składane celem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wraz z opisem zakresu robót niezbędnych do realizacji;- sprawdza kompletność dokumentacji powykonawczej i prawidłowość wykonania protokołów badań, prób i sprawdzeń oraz uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez upoważnione organy w celu uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane


Wymagania inne:

Wykształcenie: średnie budowlaneDoświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w wykonawstwie budowlanym i / lub przy pełnieniu samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwieuprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanejwpis na listę członków właściwej izby inżynierów samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przeztę izbę o członkostwie i opłaconym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnejznajomość obsługi programów kosztorysowych NORMA, WKI-PLAN i pakietu biurowego MS Office m.in. Word, Excelznajomość i umiejętność stosowania w praktyce szeroko rozumianych przepisów z zakresu ustawy prawo budowlane,budowlanych przepisów branżowych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy prawo zamówieńpublicznych, przepisów bhp, i p.poż. wraz z aktami wykonawczymiumiejętność czytania dokumentacji technicznejkierowanie pojazdamiPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce pracy:

Białystok


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 942 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Pomocnik ogrodnika


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Kuriany

Data publikacji: wczoraj

Prace pomocnicze. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: mile widziane doświadczenie (możliwość przyuczenia)

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Elektryk - elektromonter


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

Serwis urządzeń/obiektów gazowniczych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, elektryczne Wymagania inne: mile widziane doświadczenie; upr. SEP do 1 kV

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Konserwator


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

wykonywanie konserwacji i bieżących napraw obiektu budowlanego, usuwanie awarii Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B Wymagania inne: doświadczenie min. 2...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


ENERGO-REMONT SP. Z O.O.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Prowadzenie dokumentacji inwestycji, Kierowanie wykonawcami i podwykonawcami oraz nadzorowanie terminowości i jakości prowadzonych przez nich prac, Koordynowanie i kierowanie pracami zgodnie z projektem, wymaganiami prawa,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


PROFI-LINGUA Szkoła Języków Obcych
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Miejsce pracy: praca zdalna Do podstawowych zadań zatrudnionej osoby będzie należało: sprzedaż kursów językowych online telefoniczna obsługa przed- i posprzedażowa klientów obsługa zapytań ofertowych prace...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Jeżeli: cenisz sobie pracę w dynamicznym środowisku oraz różnorodność lubisz pracę w sprzedaży chcesz mieć wpływ na swoje wyniki czerpiesz przyjemność z pracy z ludźmi i poszukiwania rozwiązań ta oferta jest...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

New functionality (feature) development for Enterprise class data storage solution Development of new functionality according to defined requirements Following all defined way of working, and coding standards and procedures...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne