Oferty pracy

Praca: Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 138342

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa z przewagą wysiłku umysłowego
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • siedziba urzędu jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windy osobowe
 • węzeł sanitarny  nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych
 • przed budynkiem urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo

Zakres zadań

 • Udziela informacji w zakresie podatku akcyzowego na stanowisku Sali Obsługi i przyjmuje deklaracje (w tym elektroniczne) uproszczone dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych , a także wprowadza dane z tych deklaracji do systemu informatycznego
 • Prowadzi czynności sprawdzające, w tym z udziałem podatników, analizuje i weryfikuje pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym składane dokumenty
 • Prowadzi postępowania podatkowe oraz sporządza projekty rozstrzygnięć w zakresie określenia, stwierdzenia nadpłaty bądź zwrotu podatku akcyzowego i podatku od gier dotyczącego obrotu krajowego i transakcji wewnątrzwspólnotowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer
 • Przygotowuje projekty pism dotyczących informacji zawartych w aktach podatkowych
 • Przyjmuje wnioski o wydanie zaświadczeń stwierdzających zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych oraz o wydanie dokumentów potwierdzających brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodów osobowych
 • Sporządza informacje o naruszeniach przepisów prawa podatkowego
 • Prowadzi postępowania oraz sporządza projekty rozstrzygnięć w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
 • Prowadzi postępowania oraz sporządza projekty rozstrzygnięć w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-05-31

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2024-05-31

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa z przewagą wysiłku umysłowego obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy kontroler skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-05-31

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


AZONIK sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Jako Specjalista/ka ds. Obsługi Klienta w naszej firmie transportowej będziesz odpowiedzialny/a za zapewnienie wysokiego poziomu obsługi naszych klientów oraz wsparcie działań operacyjnych. Obowiązki: Komunikacja z...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


AZONIK sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Jako Asystent/ka prawny/na/Specjalista/ka ds. administracji będziesz odpowiedzialny/a za wsparcie działu prawnego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura. Obowiązki: Przyjmowanie, rejestrowanie oraz archiwizacja...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Zarządzanie zespołem handlowców i wyznaczanie celów sprzedażowych Umiejętne motywowanie pracowników z zachowaniem najwyższych standardów kultury osobistej Opracowanie strategii sprzedaży w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne