Oferty pracy

Praca: Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Hajnówka
Ogłoszenie o naborze Nr 76110

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp. ),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,

 • kontakt z klientami Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • występują bariery architektoniczne: siedziba urzędu jest budynkiem dwupiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,  

 • węzeł sanitarny nie jest  przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 •  budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w ramach których gromadzi materiał dowodowy i dokonuje jego analizy, przygotowuje projekty wezwań, pism, postanowień i decyzji w tych postępowaniach.
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia, wystawia i przekazuje tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych.
 • Koordynuje ocenę i analizę ryzyka dotyczącą braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia. Dokonuje wpisów zastawów skarbowych oraz wykreślenia zastawów skarbowych, prowadzi Rejestr Zastawów Skarbowych, sporządza wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej, dokonuje wpisów do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 • Obsługuje sprawy w odpowiednich systemach w zakresie wniosków, postanowień, wydanych decyzji, sporządza rejestry przypisów/odpisów.
 • Przygotowuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych w stosunku do tych podatników, co do których zachodzi obawa, że naruszyli wskazane przepisy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Młodszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-03-31

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Młodszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-03-29

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Młodszy kontroler skarbowy


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: 2021-03-29

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Work on Implementation of custom services, applications, and device management features running on custom device. Ensure the product software has the highest quality, performance and security. Hands on experience working on...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  We are building a new Krakow-based pod comprising full stack (Scala/Java/JavaScript) developers who will be a part of the global electronic Equities Trading development team formed of 4 pods globally (London, Hong Kong,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  develop and maintain multiple Java based applications prepare unit and functional tests communication with customers around the world create jira templates, workflows, forms, attributes working with documentation provided by...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Responsible for overall technology direction for the assigned module/project Designs, develops and modifies code based on functional and system requirements Ensure that architectural designs are future-proofed from a scale,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne