Oferty pracy

Praca: Starszy referent

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Bobrowniki (pow. białostocki, gm. Gródek), Bobrowniki
Ogłoszenie o naborze Nr 133218

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa w siedzibie Placówki SG w Bobrownikach;


- praca w systemie jednozmianowym (8 godz.);


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;


- obsługa urządzeń biurowych (np. telefon, komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner);


- praca w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku z infrastrukturą typu korytarze, klatki schodowe, schody;


- w budynku brak windy i podłóg antypoślizgowych;


- budynek jest wyposażony w pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ewidencjonuje materiały jawne i niejawne wchodzące i wychodzące w urządzeniach ewidencyjnych, a także wydaje osobom uprawnionym celem zachowania właściwego obiegu dokumentów;
 • sprawdza sposób wytwarzania przez wykonawców merytorycznych i technicznych dokumentów w celu stwierdzenia poprawności ich wykonania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami;
 • uczestniczy w realizacji czynności związanych z brakowaniem dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach w celu systematycznego rozliczenia dokumentacji bieżącego użytku;
 • wspomaga w pracy starszego inspektora – kierownika podczas kompletowania akt spraw zakończonych celem przekazania ich do archiwum zakładowego;
 • uczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji do okresowej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w celu sprawnego jej przeprowadzenia w placówce;
 • udziela wykonawcom merytorycznym wskazówek dotyczących wykonywania i ewidencjonowania dokumentów;
 • prowadzi ewidencję pieczęci i stempli kancelaryjnych celem zapewnienia prawidłowego ich wykorzystania oraz zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym;
 • wspomaga w pracy starszego inspektora – kierownika w czasie wykonywania czynności dotyczących przeglądu dokumentacji niejawnej celem poinformowania komendanta placówki o potrzebie zmiany lub zniesieniu klauzuli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz instrukcji kancelaryjnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej i korespondencji niejawnej
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Referent


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-02-15

zgodnie z programem stażu Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Referent ds. podatkowych


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: 2024-02-13

Praca biurowa z zakresu podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Referent


Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-02-08

zgodny z zakresem obowiązków określonych w programie stażu dołączonym do wniosku o organizację miejsca stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

Obsługa kasy fiskalnej, ekspozycja towaru, odbieranie dostaw, otwieranie i zamykanie sklepu, wystawianie towaru na regały, utrzymanie czystości. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Uprawnienia:...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

Wykonywanie i odbieranie telefonów, prowadzenie grafiku spotkań, współpraca z klientami zewnętrznymi, nawiązywanie kontaktu z nowymi klientami. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia:...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

Pomaganie dzieciom w czynnościach samoobsługowych, wydawanie posiłków i sprzątanie, dbanie o czystość w budynku oraz na terenie przynależącym do przedszkola, bieżące i okresowe sprzątanie pomieszczeń, pomoc w...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

zgodny z dołączonym do wniosku o organizację stażu programem stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: obsługa komputera i podstawowych aplikacji biurowych Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne