Oferty pracy

Praca: Starszy referent

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 77605

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- kontakt z klientem zewnętrznym.


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związanie z korespondencją wpływającą do Biura, w tym wykonuje czynności w systemie EZD,
 • wykonuje czynności związane z techniczną obsługa sekretariatu, w tym łączy rozmowy, udziela informacji,
 • prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Referent


Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

Lokalizacja: podlaskie, Sejny

Data publikacji: wczoraj

wg stanowiska

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Referent


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

-

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Referent


Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Lokalizacja: podlaskie, Zambrów

Data publikacji: wczoraj

- przyjmowanie interesantów - udzielanie infromacji - przyjmowanie wniosków - sporządzanie projektów pism urzędowych - sporządzanie list do wypłat Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Develop and maintain test plans, manual and automated test scripts for user interface, functionality, system and "ad-hoc testing". Web and API qualification will be primary QA focus areas, backend data validation will also...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

The development team uses about 15 non-production environments consist of unix and windows boxes. Microservices, java apps , Oracle 19c databases and .Net applications are part of each environment. SDLC process uses 10+...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Development and operating of interfaces on our EAI/ETL/API integration environment Analysis of technical requirements for IT integration issues Designing technical architectures and integration solutions Test support in SIT...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Luxoft
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

We expect the individual to participate in all parts of the developments life-cycle including analysis, testing and production support. We do not have separate team and these activities are all part of the role. The...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne