Oferty pracy

Praca: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81128

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na czwartym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • występują bariery architektoniczne: węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje wszelką korespondencję wpływającą do urzędu we właściwych systemach informatycznych.
 • Odbiera korespondencję kierowaną do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP, SZD oraz z punktów obsługi bezpośredniej, segreguje i przekazuje do dekretacji Naczelnika Urzędu, Zastępcom Naczelnika.
 • Przygotowuje korespondencję do wysyłki poprzez drukowanie kodów kreskowych, kopert i pocztowych książek nadawczych we właściwych systemach informatycznych.
 • Przekazuje do poszczególnych komórek organizacyjnych zarejestrowane we właściwych systemach informatycznych dokumenty.
 • Dokonuje automatycznej dekretacji wszelkiej korespondencji wpływającej do Urzędu niepodlegającej dekretacji przez Naczelnika, Zastępców Naczelnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego, zwłaszcza przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Znajomośc instrukcji kancelaryjnej izb administaracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Starszy referent


  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

  Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

  Data publikacji: 2021-07-23

  Warunki pracy praca biurowa, budynek parterowy, obsługa urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy, pomieszczenia...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Starszy referent


  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

  Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

  Data publikacji: 2021-07-09

  Warunki pracy praca biurowa budynek parterowy obsługa urządzeń biurowych praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy pomieszczenia...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  BTL Polska Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Pozyskiwanie nowych klientów Utrzymywanie współpracy ze stałymi klientami firmy Negocjowanie warunków handlowych Przygotowanie ofert sprzedaży Realizacja zamówień oraz założonych wyników sprzedaży Praca na...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Job Description The department will be responsible for the production of live betting odds for a number of popular sports. The successful applicant will manage production through algorithmic software, specifically by viewing...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Job Description QA Team is largely, but not solely, responsible for ensuring our products are of highest quality. Starting from the beginning of a project the Senior QA Engineer will be working closely with Software...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Responsibilities: continuous Deployment, automated rollback and failover continuous Integration. Writing build/test/deploy pipelines (Jenkins, Gitlab CI) continuous Performance Management. Measuring performance and working...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne