Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 137241

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe (większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej) oraz obciążenie
  narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym - powyżej 4 godzin dziennie
 • czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
 • kontakt z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych na drugim piętrze budynku Komendy, brak windy
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • budynek Komendy i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • planuje, analizuje i nadzoruje zadania związane z wydatkowaniem środków na zakupy majątkowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego
 • koordynuje planowanie wydatków budżetowych i zapotrzebowanie na środki finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 • prowadzi sprawy związane z gospodarką środkami trwałymi Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i sporządza sprawozdawczość dotyczącą majątku jednostki
 • koordynuje gospodarkę nieruchomościami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 • rozlicza bieżące należności z tytułu najmu nieruchomości i lokali
 • prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem budynków, pojazdów i sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 • prowadzi postępowania związane ze stwierdzonymi szkodami w mieniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 • pracuje na bieżąco w charakterze użytkowania w programach do prowadzenia ewidencji środków trwałych i majątku jednostki oraz w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku finanse/ rachunkowość/ logistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w administracji publicznej w obszarze finansowym/logistycznym
 • znajomość przepisów w zakresie planowania finansowego i rachunkowości
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce i rozwiązywania problemów
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • wnikliwość i rzetelność
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Inspektor wojewódzki


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-05-26

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

Data publikacji: wczoraj

zgodnie ze stanowiskiem i programme stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Lokalizacja: podlaskie, Sokółka

Data publikacji: wczoraj

Praca z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika specjalna Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Lokalizacja: podlaskie, Sokółka

Data publikacji: wczoraj

prace przy taśmie produkcyjnej, rozładunek transportów owoców i warzyw, pakowanie i sortowanie warzyw i owoców. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: chęci do pracy

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie
Lokalizacja: podlaskie, Grajewo

Data publikacji: wczoraj

Zgodnie z programem stażu. Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne