Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 138252

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Sporadyczna praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy tereny podmokłe) oraz praca administracyjno - biurowa w siedzibie WST I w Suwałkach. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka , kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe)


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne pracy:


Stanowisko pracy mieści się na wysokim parterze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowuje pisma, postanowienia z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach podlegających ochronie w celu stwierdzenia zgodności decyzji z przepisami obowiązującymi na obszarach objętych ochroną prawną,
 • prowadzi sprawy, przygotowuje pisma i postanowienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i warunków ich realizacji, w odniesieniu do obszarów objętych ochroną w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów, z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE,
 • prowadzi sprawy związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przygotowuje uzgodnienia dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i strategie rozwoju) w odniesieniu do obszarów objętych ochroną w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów, z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną,
 • prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem warunków realizacji przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uczestniczy w zadaniach dotyczących oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w zakresie określonym ustawą o ochronie przyrody w celu ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie biologii, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa, architektury krajobrazu lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • praktyczna znajomość środowiska przyrodniczego województwa podlaskiego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • prawo jazdy kat. B
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność posługiwania sie sprzętem fotograficznym, geodezyjnym, dendrometrycznym
 • umiejętność czytania map i planów
 • dobra orientacja w terenie
 • umiejętność pracy z systemami GIS
 • znajomość nazewnictwa przyrodniczego
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-06-13

Warunki pracy Kontakt osobisty i telefoniczny z klientem zewnętrznym oraz funkcjonariuszami i pracownikami komórek organizacyjnych urzędu. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku jednostki w pomieszczeniu...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-05-16

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


AZONIK sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Józefa Marjańskiego 3/309

Data publikacji: dzisiaj

Obowiązki: planowanie, uzgadnianie warunków dostawy z przewoźnikiem, przygotowanie i wysyłka zamówienia transportowego, operacyjne prowadzenie transportu, kontrolowanie przez przewoźnika warunków dostawy, współpraca...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Superprof
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

praca na budowach firmy na terenie całego kraju praca może być wykonywana również na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dyspozycyjność (praca w delegacji) wykształcenie wyższe kierunek...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Fabryczna 4

Data publikacji: dzisiaj

Praca w wewnętrznym Call Center firmy LUX MED Sp. z o.o. które znajduje się przy ulicy Fabrycznej 4​ w Białymstoku. Twoją rolą będzie: telefoniczna obsługa Pacjentów Grupy LUX MED, umawianie Pacjentów na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne