Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 138017

Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • praca wymaga sprawności obu rąk
 • użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.)
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na dziewiątym piętrze, dziesięciopiętrowego budynku
 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno- biurowych z obsługą komputera,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • występują bariery architektoniczne: węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • winda jest dostosowana dla potrzeb osób  niepełnosprawnych  poruszających  się  na wózkach inwalidzkich
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy techniczne dotyczące remontów i inwestycji obiektów
 • Zarządza nieruchomościami Izby i podległych urzędów
 • Planuje i realizuje budżet w zakresie wydatków remontowo-inwestycyjnych Izby i podległych urzędów
 • Realizuje zadania mające na celu utrzymanie nieruchomości w ciągłej sprawności technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzi dokumentację techniczną i prawną obiektów, sporządza projekty umów, aktualizuje i uzgadnia z wykonawcami robót i dostawcami mediów
 • Współdziała z zainteresowanymi organami i instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury przejść granicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z realizacją inwestycji lub nadzorem inwestycyjnym
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość przepisów prawa cywilnego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i sprawozdawczości
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Odporność na stres
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność za organizację pracy i realizację zadań na stanowisku
 • Uprawnienia budowlane
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ


AZONIK sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, Józefa Marjańskiego 3/309

Data publikacji: dzisiaj

Obowiązki: planowanie, uzgadnianie warunków dostawy z przewoźnikiem, przygotowanie i wysyłka zamówienia transportowego, operacyjne prowadzenie transportu, kontrolowanie przez przewoźnika warunków dostawy, współpraca...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Superprof
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIREM
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

praca na budowach firmy na terenie całego kraju praca może być wykonywana również na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej dyspozycyjność (praca w delegacji) wykształcenie wyższe kierunek...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


LUX MED Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok, ul. Fabryczna 4

Data publikacji: dzisiaj

Praca w wewnętrznym Call Center firmy LUX MED Sp. z o.o. które znajduje się przy ulicy Fabrycznej 4​ w Białymstoku. Twoją rolą będzie: telefoniczna obsługa Pacjentów Grupy LUX MED, umawianie Pacjentów na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne