Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 76193

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • dekretuje i ewidencjonuje dowody księgowe,
 • przygotowuje dyspozycje przekazania środków dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy),
 • przeprowadza kontrolę formalno – rachunkową dyspozycji przekazania środków pod względem pokrycia w planie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 18 miesięcy w obszarze rachunkowości,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Starszy specjalista


  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-04-02

  Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Specjalista


  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Sokółka

  Data publikacji: 2021-03-30

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Specjalista


  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2021-03-28

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz., - praca w terenie, - wyjazdy...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  CONTROL PROCESS S.A.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji prac wodno-melioracyjnych, weryfikacja dokumentacji projektowych udział w kontraktacji robót, nadzór nad prawidłowością wykonywanych robót, rozliczanie prac i...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Work closely with business team, business analysts, and architects and be able to quickly understand the new requirements and helps to identify the changes to the system. Work closely on a day-to-day basis with development...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Luxoft
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Plan, develop, organize, write and edit operational procedures and manuals Research, develop and document technical design specifications and test scripts Produce electronic documentation in addition to hard copy manuals...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Avenga
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Zakres zadań: wykonywanie manualnych i automatycznych testów penetracyjnych aplikacji, systemów i infrastruktury IT, przygotowywanie szczegółowych raportów z wykonanych testów, współpraca z zespołami...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne