Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81056

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


- praca w terenie,


- zagrożenie korupcją.


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na parterze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • planuje, realizuje oraz rozlicza nakłady finansowe na zadania wynikające z zawartych umów cywilno-prawnych na przejściach granicznych województwa podlaskiego
 • doposaża służby graniczne, celne oraz pozostałe pracujące w przejściach granicznych województwa podlaskiego w sprzęt oraz pozostałe urządzenia zapewniające sprawną i skuteczną kontrolę graniczną (realizacja zakupów w ramach bieżącego utrzymania, jak również inwestycyjnych)
 • prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska i gospodarką wodno-ściekową na przejściach granicznych – nalicza opłaty za korzystanie ze środowiska (m.in. spalanie odpadów, kotłownie, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o straży granicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub w obszarze finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego na wymaganym poziome)
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Specjalista


Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Sokółka

Data publikacji: 2021-07-26

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Główny specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-07-25

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie. - krajowe wyjazdy służbowe - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-07-25

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz., - praca w terenie, - wyjazdy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


BTL Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Pozyskiwanie nowych klientów Utrzymywanie współpracy ze stałymi klientami firmy Negocjowanie warunków handlowych Przygotowanie ofert sprzedaży Realizacja zamówień oraz założonych wyników sprzedaży Praca na...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Job Description The department will be responsible for the production of live betting odds for a number of popular sports. The successful applicant will manage production through algorithmic software, specifically by viewing...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Job Description QA Team is largely, but not solely, responsible for ensuring our products are of highest quality. Starting from the beginning of a project the Senior QA Engineer will be working closely with Software...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Responsibilities: continuous Deployment, automated rollback and failover continuous Integration. Writing build/test/deploy pipelines (Jenkins, Gitlab CI) continuous Performance Management. Measuring performance and working...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne