Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 83283

Warunki pracy

- Praca o charakterze laboratoryjnym i biurowym,
- Praca w pomieszczeniach biurowych, w warsztacie oraz na zewnątrz,
- Kierowanie pojazdem służbowym (Kat. B),
- Obciążenie narządu wzroku (praca z lupą, mikroskopem),
- Praca w narażeniu na działanie czynników biologicznych i chemicznych.


- Stanowisko pracy usytuowane jest w budynku KMP w Suwałkach.

Zakres zadań

 • Wykonywanie opinii z zakresu czasowo przestrzennej rekonstrukcji wypadków drogowych.
 • Wykonywanie opinii z zakresu badań powypadkowych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
 • Wykonywanie opinii z zakresu badań numerów identyfikacyjnych pojazdów.
 • Wykonywanie opinii z zakresu badań mechanoskopijnych w celu identyfikacji narzędzi i innych przedmiotów na podstawie pozostawionych przez nie śladów w czasie mechanicznego działania, określania kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb, określenia czy przedmioty lub ich części stanowiły przed rozdzieleniem bezpośrednie całości lub też czy pochodziły z tej samej produkcji (serii), badań plomb i plombownic, badań identyfikacyjnych znaczników, cechowników i numeratorów, badań mechanicznych urządzeń zamykających, badań mechanoskopijnych monet i wyrobów jubilerskich, określenia sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotu.
 • Uczestniczenie w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń.
 • Zabezpieczania pod względem kryminalistycznym innych miejsc przestępstw oraz zdarzeń w związku z którymi niezbędny jest udział specjalisty z Centralnego laboratorium Kryminalistycznego Policji lub innych instytucji.
 • Udzielanie konsultacji technikom kryminalistyki oraz uczestniczenie w czynnościach kryminalistycznych i procesowych.
 • Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu kryminalistyki, uczestniczenie w organizowanych zjazdach i sympozjach z zakresu przedmiotowej specjalności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego pracy przy wykonywaniu badań i wydawaniu opinii z zakresu badań wypadków drogowych i badań mechanoskopijnych
 • Uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii kryminalistycznych z zakresu badań wypadków drogowych i badań mechanoskopijnych w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Znajomość dowolnego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność współpracy
 • Kreatywność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Znajomość obowiązujących ustaw i przepisów niezbędnych do wydawania opinii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu kryminalistyki
 • Znajomość dowolnego języka obcego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-09-09

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych, praca w trudnych warunkach (na wysokości, nad...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Starszy specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-09-09

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca często w terenie w trudnych warunkach. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Główny specjalista


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2021-09-09

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - przeprowadzenie kontroli w jednostkach zewnętrznych....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Responsibilities: Plans, schedules and monitors the movement of materials through the production cycle to determine required materials purchases Demand forecasting Network optimization, and supply networking balance Perform...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Responsibilities: Gather and analyze financial information for internal use Support budgeting and funding Assist the company in managing its investment portfolio Assume responsibility of accounting procedures Evaluate the...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Genpact PL
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Responsibilities: Perform standard accounting activities accurately and in line with timetable (GL accounting activity) Provide timely preparation, processing and reconcilation of all required financial and management...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


ROLPOL Ołdakowscy Sp. j.
Lokalizacja: podlaskie, Augustów, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

Praca na terenie Ełk, Suwałki, Augustów i okolice Praca na terenie Ostrołęka, Ciechanów, Maków Mazowiecki i okolice Praca na terenie Siedlce, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski i okolice Realizacja wyznaczonych celów...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne