Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 103098

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • sporządza zbiorcze sprawozdania o dotacjach i wydatkach (Rb-50) składanych przez jednostki samorządu terytorialnego z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 • przygotowuje dyspozycje przekazania dotacji celowych na zadania realizowane przez samorząd województwa i powiaty
 • przygotowuje dyspozycje przekazania środków dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych ustawami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 18 miesięcy w obszarze rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ


  Peab Sp. z o.o
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: wczoraj

  Miejsce pracy: Umeå , Szwecja W chwili obecnej poszukujemy doświadczonych cieśli szalunkowych, którzy pracują samodzielnie i posiadają doświadczenie na różnych systemach szalunkowych oraz tradycyjnych. Mile...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
  Lokalizacja: podlaskie, Augustów

  Data publikacji: wczoraj

  pomoc przy rozmieszczaniu obuwia na półkach w sklepie i magazynie, pomoc przy przyjmowaniu dostaw,obsługa klientów, obsługa kasy fiskalnej godziny pracy: 10:00-18:00, 11:00- 19:00, 12:30-20:30

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
  Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

  Data publikacji: wczoraj

  W/G PROGRAMU STAŻU Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
  Lokalizacja: podlaskie, Bielsk Podlaski

  Data publikacji: wczoraj

  według stanowiska pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie: gimnazjalne

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne