Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 109432

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30

 • udział w szkoleniach

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer,telefon,drukarkę,niszczarkę,ksero

Zakres zadań

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych niezbędnych do pełnego zobrazowania operacji gospodarczych i finansowych
 • dekretacja dowodów księgowych zgodnie z obowiązującym planem kont, klasyfikacją budżetową,budżetem zadaniowym
 • bieżące uzgadnianie kwot zasilania w środki budżetowe w zapotrzebowaniach
 • bieżąca analiza należności budżetowych i wykonywanie czynności wszczynających postępowanie w celu ściągnięcia należności budżetowych
 • rozliczanie dokumentacji związanej z chorobami zakaźnymi
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • inne czynności księgowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w pełnej księgowości
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości , ustawy o finansach publicznych
 • obsługa niezbędnych programów komputerowych
 • samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwa ukończenia kursów specjalistycznych z zakresu finansów i rachunkowości
APLIKUJ TERAZ


Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Lokalizacja: podlaskie, Wysokie Mazowieckie

Data publikacji: dzisiaj

Warunki pracy praca związana z wdrażaniem, zarządzaniem i rozwojem systemów informatycznych oraz prowadzeniem spraw związanych z bieżącymi naprawami i wdrażaniem sprzętu komputerowego i łączności; stanowisko...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
Lokalizacja: podlaskie, Augustów

Data publikacji: dzisiaj

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, w tym praca przy monitorze ekranowym. Praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym. Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Exorigo-Upos S. A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie robisz zakupy. Nasz sprzęt i systemy pracują zarówno w ogólnopolskich sieciach handlowych jak i sklepach osiedlowych. W dziale R&D zajmujemy się m.in. pisaniem oprogramowania do drukarek...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne