Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 114156

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


 


Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na III piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • sporządza zbiorcze sprawozdania o dotacjach i wydatkach (Rb-50) składanych przez jednostki samorządu terytorialnego z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 • przygotowuje dyspozycje przekazania dotacji celowych na zadania realizowane przez samorząd województwa i powiaty
 • przygotowuje dyspozycje przekazania środków dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań określonych ustawami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 18 miesięcy w obszarze rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  PODOBNE OFERTY PRACY

  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


  Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

  Lokalizacja: podlaskie, Augustów

  Data publikacji: 2023-01-29

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, w tym praca przy monitorze ekranowym. Praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym. Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe....

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Młodszy specjalista


  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-01-26

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - praca w laboratorium, narażenie na kontakt z kwasami, zasadami,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  Specjalista


  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: 2023-01-23

  Warunki pracy • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. uciążliwości zapachowe na składowiskach odpadów, zmienne warunki atmosferyczne) • Zagrożenie naciskami grup przestępczych •...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

  Data publikacji: dzisiaj

  w zakresie następujących zagadnień: Kursy stacjonarne: Przedłużanie rzęs metodą 2-3D / metodą 1:1 / Volume Russian (4D-8D) Laminowanie i lifting rzęs Stylizacja brwi – regulacja, henna zwykła i pudrowa Masaż...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Łomża

  Data publikacji: dzisiaj

  w zakresie następujących zagadnień: Kursy stacjonarne: Przedłużanie rzęs metodą 2-3D / metodą 1:1 / Volume Russian (4D-8D) Laminowanie i lifting rzęs Stylizacja brwi – regulacja, henna zwykła i pudrowa Masaż...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  w zakresie następujących zagadnień: Kursy stacjonarne: Przedłużanie rzęs metodą 2-3D / metodą 1:1 / Volume Russian (4D-8D) Laminowanie i lifting rzęs Stylizacja brwi – regulacja, henna zwykła i pudrowa Masaż...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Bank Pocztowy S.A.
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Twój zakres obowiązków generowanie danych z hurtowni danych na potrzeby bieżącego raportowania sprzedaży, rozliczania konkursów sprzedażowych i systemu premiowego tworzenie i dystrybucja raportów sprzedażowych...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne