Oferty pracy

Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 117220

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności
2. obciążenie mięśniowo-szkieletowe (większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej) oraz obciążenie
narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym - powyżej 4 godzin dziennie
3. czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
4. możliwa praca w terenie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. praca w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze budynku Komendy, brak windy
2. praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
3. budynek Komendy i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
4. praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • wykonuje zadania w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych w urządzeniach, systemach i sieciach teleinformatycznych Komendy Wojewódzkiej PSP i jednostek podległych
 • wykonuje czynności w zakresie administrowania systemami służącymi do zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz działa na rzecz rozwoju tych systemów
 • wykonuje czynności w zakresie analizy logów systemowych i weryfikacji występujących anomalii w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz analizuje otrzymane ostrzeżenia o podatnościach
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Komendy Głównej PSP w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • udziela pomocy komórkom organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w zakresie stosowania dobrych praktyk ochrony danych
 • współpracuje w zakresie lokalnych zespołów reagowania na incydenty teleinformatyczne z CERT KG PSP oraz CSIRT GOV
 • współdziała z organami administracji na terenie województwa w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • wykonuje czynności w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w zakresie właściwego prowadzenia spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zabezpieczeń sieciowych
 • Znajomość zasad zabezpieczeń technicznych stosowanych w urządzeniach, systemach i sieciach teleinformatycznych
 • Znajomość zasad pracy biurowej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ


Columbus Energy S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Oczekiwania Firmy: widzisz szansę dla siebie w dynamicznych zmianach na rynku OZE czujesz się dobrym doradcą sprzedażowym i lubisz mobilną pracę masz łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych poszukujesz...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Columbus Energy S.A.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

W Columbus stawiamy na współpracę partnerską i zapewniamy Ci: Profesjonalne szkolenie sprzedażowo-techniczne na start, Umówione spotkania z zainteresowanymi klientami Wysokie prowizje sprzedażowe EXTRA bonus finansowy...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


T-Mobile Polska S.A.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Zadania, które na Ciebie czekają: 70% bieżąca obsługa klienta i obowiązki salonowe, 30% kontakt telefoniczny z klientami Profesjonalna obsługa Klientów T- Mobile Sprzedaż pełnej gamy produktów i usług...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


KRKA Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

CEL PRACY promocja produktów weterynaryjnych w środowisku lekarzy weterynarii reprezentowanie firmy podczas zjazdów i konferencji naukowych OCZEKUJEMY wykształcenia wyższego – weterynaria, zootechnika lub pokrewne...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne