Oferty pracy

Praca: Strażnik działu ochrony

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Strażnik działu ochrony
Miejsce pracy: Czerwony Bór
Numer: StPr/21/0717
OBOWIĄZKI:
Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności: nadzór nad osadzonymi podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, dokonywanie kontroli osobistych, przy zwiększonej dyspozycyjności. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzaniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzanie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci. Nabór na stanowiska funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi mężczyznami.* Szczegóły oferty (wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie: https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bialystok-straznik-mlodsza-pielegniarka-mlodszy-ratownik-medyczny)
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Wykształcenie: średnie branżowe, brak


Wymagania inne:

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia: co najmniej średnie lub średnie branżowe. *W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:1) posiadająca obywatelstwo polskie,2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,3) korzystająca z pełni praw publicznych,4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,7) wykształcenie co najmniej średnie 8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Miejsce pracy:

Czerwony Bór


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 703 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Operator lasera cnc


Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Lokalizacja: podlaskie, Suwałki

Data publikacji: wczoraj

obsługa lasera CNC Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: [Umiejętność 1] : znajomość pakietu Office

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Dzienny opiekun małego dziecka


Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

Lokalizacja: podlaskie, Sejny

Data publikacji: wczoraj

wg stanowiska Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Młodszy elektryk - automatykdział utrzymania ruchu


Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

Utrzymywanie maszyn i urządzeń na terenie zakładu w odpowiednim stanie i wg. wymaganych standardów pod względem elektrycznym. Przeprowadzanie planowych napraw i przeglądów ww. urządzeń zgodnie z grafikiem i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

ZOBACZ POWIĄZANE


Private Corporate Consulting Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Praca polega na telefonicznym kontakcie z urzędnikami z Urzędów Miast, Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Pracy oraz Szkół i sprzedaży naszych autorskich szkoleń. Będziesz pracował w bardzo prostym...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Bubb.io
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Job Description We are looking for an experienced full-stack Software Development Engineer to help drive our transition to new technology platform (React / Typescript, .Net Core, Sql Server), away from legacy codebase....

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Budimex SA
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: wczoraj

Twoje przyszłe zadania: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach robót organizowanych przez Zamawiających i Nadzory Inwestorskie, przeprowadzanie przeglądów własnych, sprawdzających prawidłowość...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Budimex SA
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: wczoraj

Twoje przyszłe zadania: bezpośrednie nadzorowanie jakości realizowanych robót, zarządzanie zespołem kierowników robót, koordynacja i podział robót na powierzonym odcinku, planowanie potrzeb w zakresie sił i...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne