Oferty pracy

Praca: Wizytator

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 139458

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • Wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami
 • Praca w siedzibie urzędu lub poza nim (I i II piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, brak windy)

Zakres zadań

 • Wdraża w życie politykę oświatową państwa w celu oceny jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek
 • Przeprowadza kontrole planowe i doraźne
 • Wykonuje zadania z zakresu wspomagania pracy szkół i placówek
 • Organizuje konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek w celu zapewnienia wykonywania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzi, na potrzeby ministra właściwego do spraw oświaty, wojewody, kuratora oświaty, niezbędną sprawozdawczość w zakresie wykonywanych zadań
 • Realizuje inne zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego określone w ustawie Prawo oświatowe i przepisach odrębnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany posiadający:
 • a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • b) co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub
 • c) co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • 2. W przypadku nauczycieli akademickich: co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

PODOBNE OFERTY PRACY

Nauczyciel wspomagający


Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

Lokalizacja: podlaskie, Poryte-Jabłoń

Data publikacji: 2024-07-16

-pomoc nauczycielowi w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym-przygotowywanie i opracowywanie materiałó-pomoc w ubieraniu się,opieka na uczniami z autyzmem-wpółpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego Wymagania inne:

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Nauczyciel / Korepetytor


Superprof

Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: 2024-07-15

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest odpowiedni dla nauczycieli...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

Nauczyciel logopeda


Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

Lokalizacja: podlaskie, Siemiatycze

Data publikacji: 2024-07-14

diagnozowanie logopedyczne, prowadzenie zajęć logopedycznych, podejmowanie działań profilaktycznych Wymagania konieczne: Zawód: Nauczyciel logopeda Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: logopedia...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


QUBICAAMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Zatrudniamy stolarzy lub monterów do montażu torów i urządzeń kręgielni - odpowiednie szkolenie zapewnione. Motywacja do pracy Średnie wykształcenie techniczne i umiejętność czytania instrukcji w języku...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


CEMEX Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie,

Data publikacji: dzisiaj

Główne zadania Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za realizację kontraktów, delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania; Koordynacja realizacji projektów; Aktywny udział w pozyskiwaniu nowych kontraktów,...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


Neotech Sp. z o.o
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Obsługa logistyczna w dziale produkcji maszyn Zarządzanie zamówieniami materiałów oraz ich ewidencją Dokumentacja związana ze stanowiskiem Relacje z dostawcami i nadzór nad terminowością dostaw Współpraca z...

– WIĘCEJ INFORMACJI –


KRKA Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: podlaskie, Białystok

Data publikacji: dzisiaj

CEL PRACY realizacja założonych planów sprzedażowych (lokalne sieci i apteki indywidualne) kreowanie pozytywnego wizerunku firmy KRKA oraz produktów firmy na rynku farmaceutycznym budowanie długotrwałych i efektywnych...

– WIĘCEJ INFORMACJI –

logo praca podlaskie ciemne