Oferty pracy

Praca: Wizytator

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73109

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu i w terenie w siedzibach nadzorowanych szkół i przedszkoli (I i II piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, windy),

 • pokój wyposażony jest w podstawowe narzędzia pracy- komputer, drukarka, telefon oraz w meble biurowe, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze,

 • stres związany z pracą z różnymi klientami uczestniczącymi w procesie  kontroli w szkołach lub placówkach

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole planowe i doraźne przestrzegania przepisów prawa dotycawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, w tym kontrolę spełniania przez niepubliczne szkoły warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
 • wykonuje zadania z zakresu wspomagania pracy szkół i placówek poprzez przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z kontroli
 • organizuje konferencje i narady dla dyrektorów szkół i placówek, a także przekazuje informacje o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczącego funkcjonowania szkół i placówek
 • monitoruje pracę szkół i placówek poprzez zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
 • prowadzi na potrzeby ministra właściwego do spraw oświaty, wojewody, kuratora oświaty, niezbędną sprawozdawczość w zakresie wykonywanych zadań
 • realizuje inne zadania i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego określonego w art. 55 ustawy Prawo oświatowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego nauczyciel mianowany lub dyplomowany
w przypadku nauczycieli: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek.
w przypadku nauczycieli akademickich: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ


  Genpact PL
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  Function: Operations Inviting applications for the role of RTR Accountant with Russian Responsibilities Preparing and posting General Ledger Journal Entries Monthly balance sheet account reconciliation Balance sheet...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Netto Sp. z o.o.
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  HR BUSINESS PARTNER ZAJMUJE SIĘ: Kompleksowym wsparciem w obszarze HR kierowników średniego i wyższego szczebla w danym regionie Polski Monitorowaniem kluczowych dla realizacji strategii wskaźników HR Samodzielnym...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  Avenga
  Lokalizacja: podlaskie,

  Data publikacji: dzisiaj

  We build intuitive SaaS products for process optimization in hospitals. Our software runs as a cloud and on-premise system for several German hospital operators. We consistently rely on the latest software architecture,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –


  NES Global Talent
  Lokalizacja: podlaskie, Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Cel stanowiska Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność za: Zarządzanie, kontrola i bieżący nadzór nad projektami realizowanymi przez spółkę, zarówno od strony technicznej jak i finansowej,...

  – WIĘCEJ INFORMACJI –

  logo praca podlaskie ciemne