Obawiasz się nagany w pracy? Rozwiewamy wątpliwości

Każdy pracodawca może zastosować nagany względem swoich pracowników. Jest to forma kary. Ma ona na celu zdyscyplinowanie konkretnych pracowników. Można powiedzieć, że nagana jest najłagodniejszą z form karania. Dotyczy to również osób zatrudnionych w województwie podlaskim.

Po co szef daje naganę swojemu pracownikowi? Celem takiej czynności jest uświadomienie, że dane postępowanie jest niewłaściwe i nie powinno się wydarzyć. Nagany mają kilka form. Za mniejsze przewinienia najczęściej wykorzystuje się naganę ustną. Często spotyka się ten rodzaj kary w przypadku spóźnienia do pracy, czy też nie odbicia karty obecności.

Warto pamiętać o tym, że surowszą formą nagany jest ta z wpisem do akt. Kiedy można ją otrzymać? Z pewnością w momencie, kiedy naruszy się zasady bezpieczeństwa, czy też złamanie regulamin obowiązujący w pracy. Każdy pracodawca ma aż czternaście dni na wybranie oraz nałożenie konkretnej kary za dane przewinienie. Pamiętajmy o tym, że otrzymanie nagany z wpisem w aktach może zostać źle odebrane przez potencjalnego pracodawcę, a w rezultacie może odbić się cieniem na naszej dalszej karierze zawodowej.

Warto wiedzieć o tym, że szef nie może nałożyć na swojego pracownika kary bez jego wiedzy. Taka informacja musi zostać mu przedstawiona na odpowiednim piśmie. Pracownik ma możliwość odwołania się od nagany, jeśli ta jest na niego nałożona bezprawnie. Należy wiedzieć o tych zasadach, dzięki temu można się wybronić w sytuacji, kiedy pracodawca zechce nałożyć na nas karę bezpodstawnie.

Brak komentarzy

Napisz komentarz