Miasto i gmina Choroszcz położone są w środkowej części województwa podlaskiego oraz zachodniej części powiatu białostockiego. Administracyjnie wchodzą w skład aglomeracji białostockiej. Powierzchnia miasta wynosi 16,8 km2. Według danych z połowy 2012 roku miasto liczyło 5716 mieszkańców.

W gospodarce gminy dominuje handel i usługi niematerialne. Znaczna liczba podmiotów zajmuje się działalnością produkcyjną i usługami materialnymi. Produkcja rolnospożywcza, mająca największy udział w lokalnym przemyśle, reprezentowana jest m.in. przez: Zakład produkcji spożywczej „KABO” zajmujący się produkcją wędlin i garmażerki, „PERKPOL” Zakład przetwórstwa mięsnego, prowadzący ubój i przetwórstwo mięsa czy „PELKAT” przetwórstwo rybne w Choroszczy. Produkcję drzewną reprezentują dwa tartaki w Klepaczach i w Czaplinie oraz kilkanaście zakładów produkcji mebli i usług stolarskich, a także kilka zakładów stolarki budowlanej. Znaczącym producentem materiałów budowlanych jest „Ceramika Złotoria” zajmująca się wyrobem cegły oraz Firma „METALKOMPLEX” w Krupnikach produkująca pokrycia dachowe. W zakresie budownictwa działa kilkadziesiąt firm budowlanych o różnym stopniu zorganizowania i zakresie prowadzonych robót, praca Choroszcz.

Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym wskazuje, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest dobra. W 2012 roku stopa bezrobocia w Choroszczy wynosiła 8,6% i była niższa niż stopa bezrobocia w całym powiecie białostockim.

Brak komentarzy

Napisz komentarz