Ciechanowiec jest jednym z najstarszych miast Podlasia. Położony jest nad Nurcem, prawym dopływem Bugu. Na wschodnim brzegu rzeki zlokalizowana jest starsza część Ciechanowca wraz z dawnym rynkiem, cerkwią, kościołem, dawną synagogą i najważniejszymi lokalnymi urzędami. Po drugiej stronie znajduję się m.in. Muzeum Rolnictwa.


Ciechanowiec położony jest na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej w powiecie wysokomazowieckim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ciechanowiec. Według danych z 31.12.2014 miasto zamieszkałe było przez 4834 mieszkańców, natomiast w całej gminie mieszkało 9097 mieszkańców.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Białymstoku i według stanu na koniec grudnia 2013 roku na terenie Gminy Ciechanowiec działalność prowadziły 652 podmioty gospodarki narodowej, w tym 109 firm budowlanych, 62 przemysłowych i 37 rolniczych, praca Ciechanowiec.

Na koniec 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 444 bezrobotnych pochodzących z gminy Ciechanowiec. Przeważali wśród nich długotrwale bezrobotni, osoby po 55 roku życia oraz przedstawiciele takich zawodów, jak: sprzedawca, kucharz, fryzjer, robotnik gospodarczy i budowlaniec. Kobiety stanowiły 43% ogółu bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 7,8%.

Brak komentarzy

Napisz komentarz