Czarna Białostocka


Czarna Białostocka (do 1962 Czarna Wieś) to miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, stanowiąca siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Czarna Białostocka. Miasto położone jest na Wysoczyźnie Białostockiej, otoczone lasami Puszczy Knyszyńskiej oraz zaliczane do aglomeracji białostockiej. Według danych z 31 grudnia 2013 roku miasto zamieszkiwało 9 671 osób. Obszar gminy wynosi 207km2, a 75,8% tego obszaru to lasy należące do Puszczy Knyszyńskiej. Miasto położone jest w pięknej kniei leśnej w pobliżu malowniczego zalewu „Czapielówka”. Gmina Czarna Białostocka ma charakter rolniczy i jest gminą miejsko – wiejską.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy Czarna Białostocka dominują osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym – 33,38% ogółu bezrobotnych. Drugie miejsce zajmują osoby z wykształceniem zawodowym – stanowią oni 29,84% ogółu bezrobotnych.

W 2012 roku z terenu gminy Czarna Białostocka pochodziło 797 bezrobotnych, wśród których liczniejszą grupę stanowili mężczyźni. Liczba ta przekładała się na stopę bezrobocia w wysokości 10,5%.

Na terenie miasta i gminy ogółem zarejestrowanych jest 761 podmiotów gospodarczych (dane z 2012 roku). W sektorze rolniczym działa 25 przedsiębiorstw, w sektorze przemysłowym 116, a w sektorze budowlanym 100, praca Czarna Białostocka.

Brak komentarzy

Napisz komentarz