Dąbrowa Białostocka


Dąbrowa Białostocka to miasto w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa Białostocka. Miasto położone jest nad rzeką Kropiwną (lewy dopływ Biebrzy), w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Znajduje się w urozmaiconym krajobrazowo paśmie wzgórz morenowych. Powierzchnia gminy wynosi 264 km² i jest to druga pod względem wielkości gmina w powiecie sokólskim. Liczba ludności miasta w połowie 2012 roku wynosiła 6 tysięcy osób.

Gmina Dąbrowa Białostocka ma charakter typowo rolniczy, a miasto stanowi jego ośrodek usługowy. W Dąbrowie Białostockiej rozwija się drobny przemysł, głównie spożywczy.

W 2012 roku na terenie gminy istniało 635 podmiotów gospodarki narodowej. Spośród nich 39 reprezentowało sektor rolniczy, 65 branżę przemysłową i 56 branżę budowlaną. Liczba osób bezrobotnych pochodzących z Dąbrowy Białostockiej i zarejestrowanych w sokólskim urzędzie pracy wynosiła 963 osoby, spośród których kobiety stanowiły mniejszość (40,6%). Stopa bezrobocia w gminie wynosiła 12,6%, praca Dąbrowa Białostocka. Najwięcej ofert pracy w gminie skierowanych jest do robotników gospodarczych, pracowników obsługi biurowej, sprzedawców, pracowników ochrony fizycznej i robotników budowlanych.

Brak komentarzy

Napisz komentarz