Grajewo jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu grajewskiego położonym w północno-zachodniej części województwa podlaskiego, 75 km od centrum Białegostoku. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto zamieszkałe było przez 22 413 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 19 km2. 61% procent powierzchni miasta stanowią użytki rolne, 3% użytki leśne.

Na terenie Grajewa swą działalność gospodarczą prowadzi ponad 1100 podmiotów, reprezentujących sektor handlowy, usługowy i produkcyjny. Wśród istniejących firm dominującą rolę odgrywają te z branży handlowej. Największymi zakładami produkcyjnymi i jednocześnie największymi zakładami pracy w mieście są:

  • Pfleiderer S.A. – firma zajmująca się projektowaniem i produkcją mebli,
  • Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, produkująca wyroby znane pod markami „Łaciate” i „Milko”,
  • Produkcyjno–Usługowa Spółdzielnia Pracy ZAKREM – producent ręcznych wózków magazynowych, podnośników hydraulicznych i  różnego typu wyrobów metalowych.

Co ważne, powiat grajewski jest regionem charakteryzującym się najwyższym poziomem bezrobocia wśród wszystkich podlaskich powiatów, kształtującym się na poziomie 23,5% (luty 2013r.). Oferty pracy skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia w rejonie Grajewa wycelowane są głównie w określone grupy zawodowe, do których należą pracownicy przemysłu spożywczego, sprzedawcy, przedstawiciele handlowi czy pracownicy gospodarczy – Praca Grajewo.

Brak komentarzy

Napisz komentarz