Stopa bezrobocia w powiecie kolneńskim wynosi 20% czyli o 4,4% więcej niż w całym województwie podlaskim. Jak wskazują analizy przeprowadzone przez PUP, w strukturze zawodowej osób bezrobotnych przeważają sprzedawcy, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn, pracownicy usług osobistych, średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych oraz specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania. Ponad połowę bezrobotnych stanowią mężczyźni (53,9%). Oferty pracy dla mieszkańców Kolna i okolic dostępne są pod linkiem Praca Kolno.

Kolno jest niewielkim miastem, zamieszkałym przez zaledwie 10 tysięcy osób, którego gospodarka w głównej mierze opiera się na handlu i usługach, a także przemyśle rolnym i spożywczym. Ponadto, w mieście znajduje się kilka zakładów odzieżowych i krawieckich. Do największych zakładów pracy w mieście, zatrudniających ponad 500 osób należą:

  • AGROCENTRUM Sp. z o.o. – producent pasz i koncentratów,
  • SM MLEKPOL – ZPM Kurpianka – spółdzielnia mleczarska,
  • ZM Kolno S.A.– fabryka przyrządów i uchwytów,
  • Hetman sp. j. – producent odzieży roboczej.

Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kolneńskim pokazuje, że największe szanse na znalezienie zatrudnienia w tym regionie mają doradcy finansowi, technicy fizjoterapii, zaopatrzeniowcy, technicy administracji, monterzy okien, konserwatorzy zabytków i pomocnicy mleczarscy.

Brak komentarzy

Napisz komentarz