Stopa bezrobocia w podlaskim mieście Łapy, podobnie jak w całym województwie należy do wyższych niż wynosi średnia w Polsce. Obecnie kształtuje się ona na poziomie około 19%, co jest wartością dosyć wysoką. Wśród bezrobotnych pochodzących z terenu gminy Łapy przeważają osoby długotrwale bezrobotne, a w strukturze wiekowej znaczną grupę stanowią osoby po 50-tym roku życia.


Gmina Łapy położona jest we wschodniej części Polski. W układzie administracyjnym zajmuje środkowy fragment województwa podlaskiego i graniczy od północy z gminą Choroszcz, od wschodu z gminą Turośń Kościelna i Suraż, od zachodu z gminą Sokoły, a od południa z gminą Poświętne. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto liczyło 16 153 mieszkańców, praca Łapy.

Do 2009 roku gospodarka Łap oparta była przede wszystkim na działających wówczas: cukrowni – będącej niegdyś jedną z najlepszych w Polsce i Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Zakłady te zostały jednak zlikwidowane, pozbawiając pracy wielu mieszkańców gminy. Rozwój gospodarki przemysłowej w Łapach i okolicy hamuje przede wszystkim bliskie położenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Z drugiej strony, dzięki atrakcyjności swojego położenia miasto ma potencjał do rozwoju gospodarki turystycznej.

Brak komentarzy

Napisz komentarz